Κλείνει από αύριο η οδός Νικ. Πλαστήρα για ολοκλήρωση των έργων

Κλείνει από αύριο η οδός Νικ. Πλαστήρα για ολοκλήρωση των έργων

Η υλοποίηση της 3ης φάσης των έργων για την ανάπλαση της οδού Πλαστήρα απαιτεί τη λήψη μέτρων για την κυκλοφορία και τη στάθμευση.

Η εν λόγω φάση των έργων περιλαμβάνει την κατασκευή οδοστρωσίας και των ασφαλτικών σε όλο το μήκος της οδού και στο σύνολο του κυκλοφοριακού πλάτους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη σχετική απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας,  από τη Δευτέρα 19/9 έως και την Τρίτη 18/10 θα γίνει αποκλεισμός της οδού Νικολάου Πλαστήρα, και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία από και προς τον οικισμό «Κορδία» θα ακολουθεί την παράκαμψη μέσω της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (Νέα Είσοδος Καλαμάτας), στη συνέχεια στο σηματοδοτούμενο κόμβο των Ακοβίτικων στρέφει αριστερά, καταλήγοντας στον παραποτάμιο δρόμο του Άρι. Στη συνέχεια στον παραλιακό δρόμο η κυκλοφορία στρέφει αριστερά για να καταλήξει στον οικισμό «Κορδία».

Η κυκλοφορία των καθέτων οδών, που πραγματοποιείται αποκλειστικά από την οδό Νικολάου Πλαστήρα, καθώς και η κυκλοφορία προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες, θα εξυπηρετούνται, κατ’ εξαίρεση, μέσω της οδού Νικολάου Πλαστήρα με τοπικές συνδέσεις και διόδους που θα εξασφαλίσει ο εργολάβος.

Ο ανάδοχος του έργου «ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.» υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, τόσο για τον αποκλεισμό της οδού Νικολάου Πλαστήρα όσο και για την παράκαμψη, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών – οχημάτων.