Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη σήραγγα του Καλογερικού, στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, λόγω εκτέλεσης εργασιών ετήσιας τακτικής συντήρησης, με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Οι ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα και θα ισχύουν για όλη την εβδομάδα, έως και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομίας, από τη χ/θ 169,300 έως και τη χ/θ 168,400 (σήραγγα Καλογερικού/ κατεύθυνση προς Αθήνα), από τη Δευτέρα και ώρα 7.00 έως την Παρασκευή (23/9) και ώρα 16.00, θα γίνει παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Αθήνα και μετάθεσή της στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Καλαμάτα (Καλογερικό Κ).

Από τον κλάδο αυτό θα εξυπηρετούνται αμφότερες οι κατευθύνσεις και θα διατίθεται μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (contraflow).

Η τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, καθώς και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, προκειμένου να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων.