Λίγα τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2020 και το 2021

Λίγα τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2020 και το 2021

Απολογιστικά δελτία για τα έτη 2020 και 2021 με τα σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στη χώρα μας εξέδωσε η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα δελτία κατολισθήσεων του Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας της ΕΑΓΜΕ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Συνολικά στη χώρα καταγράφεται η εκδήλωση 501 σοβαρών κατολισθητικών φαινομένων κατά τη διετία, ενώ αποτυπώνεται και η γεωγραφική κατανομή τους. Επίσης, παρέχονται στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη μορφή των κατολισθήσεων, η μηνιαία κατανομή τους και το έναυσμα εκδήλωσης, ενώ απεικονίζονται και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιπτώσεων.

Το 2020 καταγράφηκαν 312 σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια της Ελλάδας που επλήγη περισσότερο είναι αυτή της Θεσσαλίας με ποσοστό καταγεγραμμένων κατολισθήσεων 62.82%, ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας με 11.54%, της Στερεάς Ελλάδας με 7.69% και η Περιφέρεια της Ηπείρου 5.77%, ενώ με μικρότερο αριθμό γεγονότων ακολουθούν οι υπόλοιπες Περιφέρειες.

Το 2021 καταγράφηκαν 189 σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας επλήγη περισσότερο από κατολισθήσεις (ποσοστό 35,45%) και ακολουθούν οι Περιφέρειες Ηπείρου (15,34%), Θεσσαλίας (13,76%), Ιονίων Νήσων (10,58%) και Νοτίου Αιγαίου (8,99%), ενώ συγκριτικά λιγότερα φαινόμενα σημειώθηκαν στις Περιφέρειες Κρήτης (5,82%), Στερεάς Ελλάδας (4,23%) και Πελοποννήσου (2,65%) και πολύ μικρότερος αριθμός στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ