Μετακίνηση μαθητών -Περιφέρεια Πελοποννήσου: 4.350 μαθητές περίπου έχουν προϋπολογιστεί για τη Μεσσηνία

Μετακίνηση μαθητών -Περιφέρεια Πελοποννήσου: 4.350 μαθητές περίπου έχουν προϋπολογιστεί για τη Μεσσηνία

Τη μετακίνηση από και προς τα σχολεία περίπου 23.000 μαθητών θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2022 – 2023, διαθέτοντας προς τούτο πίστωση άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής και ενώ αναμένεται, μεταξύ άλλων, να οριστικοποιηθούν οι αριθμοί των μαθητών στα ολοήμερα, καθώς και άλλα επιμέρους ζητήματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, η γενική εικόνα που προέκυπτε λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο σύνολο και των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων, όσον αφορά στη μετακίνηση των μαθητών, είναι η εξής:

Προϋπολογισμός 30.144.499,36 ευρώ για τη μετακίνηση 22.630 μαθητών (22.204 / 426 μεα). Από αυτούς, με ταξί μετακινούνται 2.983 (2.557 / 426 μεα), με λεωφορεία 15.283 (με μικρά 1.986 / με μεγάλα 13.297) και με “πάσο” 4.364.

Ανά Περιφερειακή Ενότητα η κατάσταση διαγραφόταν ως εξής:

Αργολίδα (προϋπολογισμός 5.000.000 ευρώ), μαθητές 5.110 (επιπλέον 122 μεα).  Από αυτούς, με ταξί μετακινούνται 232 (110/ 122 μεα), με λεωφορεία 4.300 (με μικρά 300 / με μεγάλα 4.000) και με “πάσο” 700.

Αρκαδία (προϋπολογισμός 6.500.000 ευρώ), μαθητές 2.668 (επιπλέον 65 μεα). Από αυτούς, με ταξί μετακινούνται 865 (800/ 65 μεα), με λεωφορεία 1.466 (με μικρά 304 / με μεγάλα 1.162) και με “πάσο” 402.

Κορινθία (προϋπολογισμός 6.232.477,38 ευρώ), μαθητές 6.420 (επιπλέον 22 μεα).  Από αυτούς, με ταξί μετακινούνται 264 (242/ 22 μεα), με λεωφορεία 5.762 (με μικρά 461 / με μεγάλα 5.301) και με “πάσο” 416.

Λακωνία (προϋπολογισμός 8.021.929,23 ευρώ), μαθητές 3.801 (επιπλέον 79 μεα).  Από αυτούς, με ταξί μετακινούνται 949 (870/ 79 μεα), με λεωφορεία 2.385 (με μικρά 496 / με μεγάλα 1.889) και με “πάσο” 546.

Μεσσηνία (προϋπολογισμός 4.390.092,75 ευρώ), μαθητές 4.205 (επιπλέον 138 μεα).  Από αυτούς, με ταξί μετακινούνται 673 (535/ 138 μεα), με λεωφορεία 1.370 (με μικρά 425 / με μεγάλα 945) και με “πάσο” 2.300.