Μνημόνιο συνεργασίας για ψηφιοποίηση και προβολή αρχείου ανασκαφών Αρχαίας Μεσσήνης

Μνημόνιο συνεργασίας για ψηφιοποίηση και προβολή αρχείου ανασκαφών Αρχαίας Μεσσήνης

Από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και τον Καθηγητή Πέτρο Θέμελη

Μνημόνιο συνεργασίας για την ψηφιοποίηση, την επιστημονική τεκμηρίωση και την προβολή του αρχείου ανασκαφών της Αρχαίας Μεσσήνης υπέγραψαν η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής του ανασκαφικού – αναστηλωτικού έργου στην Αρχαία Μεσσήνη, Πέτρος Θέμελης.

Το μνημόνιο υπεγράφη από την πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, Πιπίνα Κουμάντου και τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη, παρουσία της διευθύντριας της Βιβλιοθήκης, Μάγδας Σουλιώτη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο που στεγάζει τη συλλογή ανασκαφικών ευρημάτων του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης.

Στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση του έργου της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου «Ψηφιακού Αποθετηρίου για την Αρχαία Μεσσήνη», βασισμένου στο υλικό του αρχείου ανασκαφών του καθηγητή Πέτρου Θέμελη. Το αρχείο στεγάζεται στο κτήριο του Κέντρου Μελετών Αρχαίας Μεσσήνης στην Αθήνα και περιλαμβάνει την καταγραφή του υλικού των ανασκαφών στην Αρχαία Μεσσήνη, σε άριστη πολυεπίπεδη οργάνωση, η οποία προσφέρεται για μια σοβαρή αυτοματοποιημένη επεξεργασία και προβολή.

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιήσει και θα χρηματοδοτήσει η βιβλιοθήκη περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής διαχείρισης του περιεχομένου του αρχείου ανασκαφών, τη φιλοξενία της εφαρμογής σε εξοπλισμό ιδιοκτησίας της, τον οποίο θα διαθέσει και τη σταδιακή ψηφιοποίηση του αρχείου.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η επιστημονική καταγραφή και τεκμηρίωση του υλικού, η καταχώρηση των περιγραφικών μεταδεδομένων του υλικού στην εφαρμογή που θα έχει αναπτυχθεί, καθώς και η διασύνδεσή του με τα σχετικά ψηφιακά αντίγραφα. Η ανάπτυξη της εφαρμογής προβολής του υλικού στο διαδίκτυο θα γίνει με τρόπο που θα αναδεικνύει τη μοναδικότητα και την αξία του.

Η εφαρμογή θα διαθέτει πολυκριτηριακή αναζήτηση με όλους τους σύγχρονους τρόπους καθώς και καλαίσθητη εμφάνιση του υλικού και φιλική προς το χρήστη περιήγηση στο ψηφιακό περιεχόμενο.

Η προβολή της εφαρμογής στο διαδίκτυο θα γίνεται μέσω της αποθετηρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.

Οι ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τριών ετών.