Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά από το Δήμο Καλαμάτας λειτουργία τμημάτων για βρέφη 6-18 μηνών

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά από το Δήμο Καλαμάτας λειτουργία τμημάτων  για βρέφη 6-18 μηνών

Πλήρη ενημέρωση για τον αριθμό των βρεφικών τμημάτων που λειτουργούν στο Δήμο Καλαμάτας και ειδικότερα με ποια δυναμικότητα και ποιες ηλικίες, ποια θα λειτουργήσουν αυτή τη χρονιά, καθώς και πότε και πώς προτίθεται ο Δήμος να εμπλουτίσει τη δυναμικότητα των βρεφικών τμημάτων με παιδιά πρώτης βρεφικής ηλικίας, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των οικογενειών και να ευθυγραμμιστεί με τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας (ΠΔ 99/2017 και ΚΥΑ 41087/2017- Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας), ζητά με επιστολή του ο Συνήγορος του Πολίτη από το Δήμο Καλαμάτας.

Κι αυτό, γιατί εξέτασε την αναφορά του κ. Θεόδωρου Λεμπέση και της κας Ερισέλντα Τσελά σχετικά με την απουσία βρεφικών τμημάτων για παιδιά κάτω των 18 μηνών στο Δήμο Καλαμάτας, στα οποία θα μπορούσε να ενταχθεί το παιδί τους.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη ότι “από το υλικό που προσκόμισε στην Αρχή ο αναφερόμενος, ο οποίος έχει πολλάκις απευθυνθεί στο Δήμο και σε άλλους φορείς, φαίνεται πως, παρότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν βρεφικά τμήματα στο Δήμο, τα τμήματα αυτά φιλοξενούν τη δεύτερη και όχι την πρώτη βρεφική ηλικία (6-18 μηνών), τα μικρότερα δηλαδή παιδιά.

Φαίνεται, επίσης, ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει λάβει τα τελευταία έτη επιχορηγήσεις από το υπουργείο Εσωτερικών και από το ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 440.000 ευρώ περίπου, για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του.

Σε επιστολή του προς την αναφερόμενη, ο Δήμος αναφέρει, μεταξύ άλλων: «σχεδιάζεται από το Δήμο η λειτουργία νέων βρεφικών τμημάτων, ηλικίας 12 μηνών και άνω, για τα οποία όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προσαρμογής όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις».

Βάσιμα, επομένως, δημιουργείται η απορία για ποιον λόγο, εφόσον έχουν ήδη δημιουργηθεί βρεφικά τμήματα, δεν μπορούν να διαμορφωθούν και στελεχωθούν περαιτέρω, προκειμένου να φιλοξενήσουν και βρέφη ηλικίας 6-18 μηνών και δεν έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι σχετικές εργασίες.

Εξάλλου, από τη διερεύνηση της υπόθεσης προκύπτει ότι υπάρχει μερίδα δημοτών και κατοίκων η οποία επιθυμεί και δικαιούται να κάνει χρήση της προνοιακής αυτής παροχής, για την οποία μεταξύ άλλων επιδοτείται ο Δήμος. Οι δε προνοιακές αυτές παροχές αποτελούν υποχρέωση της Πολιτείας που υλοποιείται μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ η εκπλήρωσή της αποτελεί επίσης δικαίωμα του παιδιού βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που έχει κυρωθεί με νόμο υπερνομοθετικής ισχύος στη χώρα μας (ν. 2101/1992) και ιδίως των άρθρων 3,4, 18 και 26».
Α.Π.