Ορίσθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι Δυτικής Μάνης

Ορίσθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι Δυτικής Μάνης

Τους νέους αντιδημάρχους Δυτικής Μάνης για τη θητεία από 1/9/2022 έως 31/12/2023 όρισε με απόφασή του χθες ο δήμαρχος της περιοχής Δημήτρης Γιαννημάρας.

Σε σχέση με την προηγούμενη διετία δύο αντιδήμαρχοι αλλάζουν, ο κ. Λουκαρέας Γιώργος και Βαβαρούτσος Χρήστος, που αναλαμβάνουν άλλες θέσεις.

Οι αντιδήμαρχοι
Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου, ορίζονται αντίδημαρχοι:

-Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας (συνδυασμός: ΝΙΚΗ), Μπασάκος Παναγιώτης, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται καθ ύλην οι εξής αρμοδιότητες: Έλεγχος της Οικονομικής Υπηρεσίας και των προμηθειών. Οργάνωση και λειτουργία του προσωπικού και της αλληλογραφίας. Έλεγχος της πάσης φύσεως κληροδοτημάτων του Δήμου. Τέλεση γάμων κωλυομένου του δημάρχου.

-Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας (συνδυασμός: Ανεξάρτητη Κίνηση Ενεργών Πολιτών για τη Δυτική Μάνη), Ανδροβιτσανέας Ευάγγελος, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες: Υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και των πάσης φύσεως τεχνικών θεμάτων και της δημοτικής περιουσίας. Θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του προγράμματος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Αποκατάσταση των παιδικών χαρών.

-Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Λυμπερέας Χρήστος, συνεχίζει με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: Ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση και βιολογικών καθαρισμών. Πολιτική Προστασία. Αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα. Εποπτεία των παραλιών, αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων.

-Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας (Συνδυασμός Ανεξάρτητη Κίνηση Ενεργών Πολιτών για τη Δυτική Μάνη), Κουκής Κωνσταντίνος, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: Αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη. Τουρισμός και πολιτισμός. Συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Κυκλοφορία (σήμανση οδών, στάθμευση κ.λπ.). Διαχείριση αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων.

-Η δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας (Συνδυασμός ΝΙΚΗ), Γεωργία Φαληδέα, με αντιμισθία, ενώ της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: Καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Ηλεκτροφωτισμός. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών στη ∆.Ε. Αβίας. Η μέριμνα για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται ∆.Ε. Αβίας.

Οι σύμβουλοι
Τέλος, με την ίδια απόφαση ο δήμαρχος ορίζει εντεταλμένο σύμβουλο για τα νεκροταφεία του Δήμου το δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Λουκαρέα Γεώργιο, εντεταλμένο σύμβουλο για το περιβάλλον και το πράσινο του ∆ήμου το δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Κατσουλέα Ευάγγελο και εντεταλμένο σύμβουλο για τα θέματα αθλητισμού και νεολαίας το δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Βαβαρούτσο Χρήστο. Η αναπλήρωση του δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα γίνεται μηνιαίως από τους  Λυμπερέα Χρήστο, Μπασάκο Παναγιώτη και Ανδροβιτσανέα Ευάγγελο με τη σειρά της αναγραφής, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο 2022 με τον Λυμπερέα Χρήστο.

Της Βίκυς Βετουλάκη