Ορίσθηκε ανάδοχος στα αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού 415.000 ευρώ

Ορίσθηκε ανάδοχος στα αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού 415.000 ευρώ

Προσωρινός ανάδοχος του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στη Μεσσηνία 2021», προϋπολογισμού 415.000 ευρώ, αναδείχθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής και το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Αφοί Παναγιωτόπουλοι ΟΕ» με μέση έκπτωση 36,89%.

Επίσης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων εγκρίθηκαν οι μελέτες δύο έργων. Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση υποδομών και βελτίωση ασφάλειας στην 7η επαρχιακή οδό, τμήμα Ζευγολατιό – Διαβολίτσι», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και για το έργο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Χρυσοκελλαριάς του Δήμου Πύλου- Νέστορος», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.