Παράταση διαγωνισμού για την αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα

Παράταση διαγωνισμού για την αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα

Παράταση έως τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο διεθνής διαγωνισμός της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για τις άγονες αεροπορικές γραμμές, ο οποίος περιλαμβάνει και τη σύνδεση Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα, με στόχο να ξεκινήσει από το Φεβρουάριο και για 4 χρόνια.

Ο διαγωνισμός είχε καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, όμως με απόφαση της Πολιτικής Αεροπορίας δόθηκε παράταση υποβολής προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου (και ώρα 17.00) και με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 12.00.

3- 6 δρομολόγια την εβδομάδα
O διαγωνισμός είναι διεθνής, οπότε είναι «ανοιχτός» προς κάθε αερομεταφορέα της Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα, σύμφωνα με το διαγωνισμό, το ετήσιο ποσό που θα διατεθεί για την επιδότηση της γραμμής είναι 700.000 ευρώ, ενώ για το σύνολο της 4ετίας ανέρχεται στο ποσό των 2.800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, για το δρομολόγιο αυτό θα πρέπει να εκτελούνται 3 πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 150 προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τέσσερις πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 200 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο και 6 πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 300 προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Οι τιμές
Επίσης, με τη διακήρυξη καθορίζονται και οι μέγιστες τιμές ναύλου ανά περίοδο. Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής τιμές:

-Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα 80,75 ευρώ (μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής περιόδου), 85 ευρώ (μέγιστη τιμή ναύλου μέσης περιόδου), 110 ευρώ (μέγιστη τιμή ναύλου υψηλής θερινής περιόδου)

-Θεσσαλονίκη – Κύθηρα 90,25 ευρώ (μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής περιόδου), 95 ευρώ (μέγιστη τιμή ναύλου μέσης περιόδου), 121 ευρώ (μέγιστη τιμή ναύλου υψηλής θερινής περιόδου)

-Καλαμάτα –Κύθηρα 33,25 ευρώ (μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής περιόδου), 35 ευρώ (μέγιστη τιμή ναύλου μέσης περιόδου) 49,5 ευρώ (μέγιστη τιμή ναύλου υψηλής θερινής περιόδου).

Της Βίκυς Βετουλάκη