Παράταση για προσκλήσεις σε εργάτες γης ζητούν Περιφέρεια και βουλευτές

Παράταση για προσκλήσεις σε εργάτες γης ζητούν Περιφέρεια και βουλευτές

Οι εργάτες γης αναμένεται να είναι και φέτος ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι ελαιοπαραγωγοί, καθώς η παραγωγή της επικείμενης ελαιοκομικής περιόδου προβλέπεται αυξημένη.

Όπως διευκρίνισε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, οι διαδικασίες πρόσκλησης εργατών γης ρυθμίζονται με το Ν. 4783/2021 και ειδικότερα με το άρθρο 16, ενώ η Περιφέρεια μαζί με τους βουλευτές έχει θέσει σχετικά σειρά αιτημάτων.

Εργάτες γης
Σύμφωνα με το νόμο, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργάτες τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες έχουν δύο δυνατότητες:

-Απασχόληση παρατύπως διαμενόντων στη χώρα μας εργατών γης τρίτων χωρών: Οι εργοδότες κατά κύριο λόγο ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απασχολήσουν τους ήδη διαμένοντες παρατύπως στη χώρα μας εργάτες γης τρίτων χωρών. Αυτό μπορεί να γίνει αρχικά για τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες, και με έκδοση νέας άδειας παραμονής.

Η αίτηση μπορεί να γίνει από τους εργοδότες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://portal.immigration.gov.gr/aitiseis-metaklisis-ergodoton, έως 30/9/2022.

-Πρόσκληση εργατών τρίτων χωρών: Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν με τη διαδικασία μετάκλησης να προσκαλέσουν πολίτες τρίτων χωρών για αγροτικές εργασίες, αρχικά για τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες. Η αίτηση γίνεται στην ίδια πλατφόρμα και επίσης έως 30/9/2022.

Ο αριθμός των εργατών που μπορεί να προσκαλέσει ο κάθε εργοδότης ρυθμίζεται από εγκύκλιο και αντιστοιχεί στα στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης. Ειδικά για την ελαιοκαλλιέργεια, τα στρέμματα που απαιτούνται είναι τουλάχιστον 40 και αντιστοιχούν σε έναν εργάτη γης.

Σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματα των εργοδοτών  διασταυρώνονται, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον καθορισμό των εργατών που δικαιούται ο κάθε ένας.

Αιτήματα
Ωστόσο, για την ομαλή εξέλιξη της ελαιοκομικής περιόδου, ο κ. Αναστασόπουλος σημείωσε ότι ως Περιφέρεια, όπως και οι βουλευτές του νομού, ζητούν τα εξής:

-Να παραταθεί η προθεσμία της 30ής/9/2022 έως το τέλος του έτους.

-Να μειωθεί δραστικά η απαιτούμενη έκταση των 40 στρεμμάτων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε μικρότερους παραγωγούς να εξυπηρετηθούν με δεδομένη την ήδη διαφαινόμενη έλλειψη εργατών γης. Με δεδομένο δε ότι η φετινή ελαιοκομική χρονιά φαίνεται να είναι αρκετά καλή από άποψη παραγωγής, το παραπάνω κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

-Να υπάρχει δυνατότητα κοινής πρόσκλησης δύο εργοδοτών, κι αυτό επειδή ο κλήρος γενικά είναι μικρός, κάτι που εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σημαντικά στη συγκομιδή των προϊόντων μας.

Σημειώνεται ότι η αρμόδια υπηρεσία για τις ενέργειες πρόσκλησης εργατών γης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων και ειδικότερα το Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας, Αθηνών 173, με πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721362760 – 763.

Της Βίκυς Βετουλάκη