Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο ιατρός της πόλεώς μας Τσιχριντζής διεπίστωσεν ύποπτον κρούσμα χολέρας επί τινός πρόσφυγος εκ των διαμενόντων εις τον συνοικισμόν παρά το νεκροταφείον του Αγίου Ιωάννου.

Το γεγονός ανεφέρθη αμέσως εις τον Νομίατρον Μεσσηνίας, όστις εξετάζει ήδη τα παρασκευάσματα δια να εξακριβώση κατά πόσον πραγματικώς πρόκειται περί χολέρας ή περί άλλης τινός νόσου.

Η τελική διαπίστωσις δεν εγένετο ακόμη, φαίνεται όμως ότι κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί  χολερίνης.

Ο Συνοικισμός των Προσφύγων είναι κυριολεκτικώς ανάστατος, ως επίσης και οι εντόπιοι οι διαμένοντες εις τα πλησίον μέρη, αν και ουδείς φόβος υπάρχει δεδομένου ότι η οικία του προσβληθέντος ευρίσκεται αρκετά απομεμακρυσμένη από του συνοικισμού και τελείως έξω της πόλεως. Εν πάση περιπτώσει ελήφθησαν καθ’ υπόδειξιν του Νομιάτρου Αδαμοπούλου τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια την τελείαν απομόνωσιν του ασθενούς.

-ΑΠΟΨΕ εις το δροσόλουστο θεατράκι του Αμερικανικού Κινηματογράφου ο θίασος Σωματείου Ηθοποιών παίζει την λεπτοτάτην και διδακτικωτάτην κωμωδίαν η «Σοκολατιέρα» εις πράξεις 4, εντός της εβδομάδος θα παιχθούν η «Φλόγα» (του σαρλ Μερέ), «Ένα τηλεφώνημα» και «Ο ιατρός των γυναικών».