Προχωρά ο διαγωνισμός για την ψηφιακή περιήγηση σε αρχαία και βυζαντινή Μεσσηνία

Προχωρά ο διαγωνισμός για την ψηφιακή  περιήγηση σε αρχαία και βυζαντινή Μεσσηνία

Με την αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει το έργο «Ψηφιακή Περιήγηση στο Πολιτιστικό Απόθεμα της Αρχαίας και Βυζαντινής Μεσσηνίας» συνεχίζεται ο σχετικός διαγωνισμός από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Πρόσφατα εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής, με το οποίο δε γίνεται δεκτή, διότι δεν τηρούσε κάποιους όρους της διακήρυξης, η προσφορά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έτσι μένει σε ισχύ η δεύτερη προσφορά που έχει κατατεθεί από ιδιωτική εταιρεία.

Έργο
Ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε τις προηγούμενες μέρες ήταν διεθνής και ανοικτός και προκηρύχθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Αντικείμενο του έργου είναι:

-Εφαρμογή ψηφιακής αρχαιολογικής, ιστορικής και γεωγραφικής περιήγησης σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία αρμοδιότητας της ΕΦΑ Μεσσηνίας

-Εφαρμογή για φορητές συσκευές περιήγησης στο αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου

-Τρισδιάστατη σάρωση πέντε μνημείων

-Ανάπτυξη εφαρμογής βάσης δεδομένων για την ψηφιοποίηση των καταλόγων και των ευρετηρίων της βιβλιοθήκης της ΕΦΑ Μεσσηνίας, αλλά και του αρχείου της Υπηρεσίας

-Μετάπτωση δεδομένων και ψηφιοποίηση αρχείου

-Ανάπτυξη εφαρμογής γεωχωρικών δεδομένων για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της ΕΦΑ Μεσσηνίας

-Ανάπτυξη εφαρμογής εκπαιδευτικού περιεχομένου

-Αναβάθμιση και επικαιροποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών του αρχαιολογικού μουσείου Μεσσηνίας

-Φωτογραφική αποτύπωση και βιντεοσκόπηση από αέρος επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Μεσσηνίας

-Αναβάθμιση του ιστοτόπου της ΕΦΑ Μεσσηνίας

-Εκπαίδευση προσωπικού

-Δράσεις δημοσιότητας και προβολής.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Εκτός του Πανεπιστήμιο
Κατά το διαγωνισμό κατατέθηκαν συνολικά δύο προσφορές και σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, εκείνη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.

Η δεύτερη προσφορά έχει κατατεθεί από την εταιρεία «Next Com Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ»

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα είναι 12 μήνες.

Της Βίκυς Βετουλάκη