Προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της ΠΟΤΑ στην περιοχή Κυνηγού Πύλου

Προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της ΠΟΤΑ στην περιοχή Κυνηγού Πύλου

Την προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, για την Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) «Κυνηγός», στην ομώνυμη Τοπική Κοινότητα του Δήμου Πύλου- Νέστορος, υπέγραψε χθες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς.

Σύμφωνα με την απόφαση, φορέας του έργου ίδρυσης και εκμετάλλευσης της ΠΟΤΑ «Κυνηγού» είναι η εταιρεία «Ανώνυμη Τουριστική Γεωργική Κατασκευαστική Εταιρεία Πανόραμα Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Πανόραμα Α.Ε.». 

Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Στην απόφαση της προέγκρισης της μελέτης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου αναφέρεται ότι ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση της ΠΟΤΑ θα γίνουν με προεδρικό διάταγμα έπειτα από πρόταση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, κι ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Για την περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ που αποτυπώνεται στο χάρτη, εγκρίνονται ως επιτρεπόμενες χρήσεις γης αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5, του Π.Δ. 59 (ΦΕΚ 114/Α/29-06-2018) «Τουρισμός Αναψυχή».

Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.03 με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 240.000 τμ.

670 αυτοτελή ακίνητα
Στο επόμενο στάδιο και στο πλαίσιο της έγκρισης οριοθέτησης και χαρακτηρισμού ΠΟΤΑ θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο γενικής διάταξης κτηρίων και ελεύθερων χώρων και θα γίνει ο καθορισμός των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, καθώς και η επιλογή ειδικών κατηγοριών χρήσεων.

Η περιοχή επέμβασης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΠΟΤΑ εκτείνεται σε έκταση 8.308.605,65 τ.μ. και αποτελείται από 670 αυτοτελή και ανεξάρτητα ακίνητα – γεωτεμάχια.

Τέλος, στην απόφαση αναφέρεται ότι μεταξύ τους παρεμβάλλονται δρόμοι και πιθανόν άλλα φυσικά εμπόδια, που αν δε συνιστούν κατάτμηση των εκτάσεων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης των γηπέδων, με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων, στο πλαίσιο της έγκρισης οριοθέτησης και χαρακτηρισμού της ΠΟΤΑ.

Β.Β.