Στο Ταμείο Ανάκαμψης με 2,5 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση στο Κάστρο της Κορώνης

Στο Ταμείο Ανάκαμψης με 2,5 εκατ. ευρώ  η αποκατάσταση στο Κάστρο της Κορώνης

Την ένταξη του έργου «Στερέωση βραχωδών πρανών και αποκατάσταση προμαχώνα στο Κάστρο της Κορώνης» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέγραψε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Το έργο αφορά σε εργασίες στερέωσης των βραχωδών πρανών του νότιου τμήματος του Κάστρου Κορώνης και στην αποκατάσταση του τείχους και του νότιο-ανατολικού (κυκλικού) προμαχώνα.

Το έργο εντάσσεται στη γενικότερη δράση «Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία» και είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ και με πίστωση για φέτος 125.100 ευρώ.

Κάστρο Κορώνης
Το Κάστρο Κορώνης είναι ένα σημαντικό βυζαντινό μνημείο και βρίσκεται σε θέση που αποτέλεσε συνέχεια του οικισμού της αρχαίας Ασίνης στην είσοδο του Μεσσηνιακού κόλπου. Έχει τραπεζοειδή κάτοψη με κυκλικούς προμαχώνες στις τέσσερις γωνίες του και διπλά τείχη. Η αφετηρία της οικοδόμησής του ανάγεται στους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη στερέωση των βραχωδών πρανών του νότιου τμήματος του Κάστρου Κορώνης και στην αποκατάσταση του τείχους και του νότιο-ανατολικού (κυκλικού) προμαχώνα. Το κατώτερο μαργαϊκό τμήμα του πρανούς έχει πολύ απότομες κλίσεις, ενώ λόγω της παράκτιας θέσης του έχει συντελεστεί σταδιακά απολέπιση της εξωτερικής του επιφάνειας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή υποχώρηση τμημάτων του. Συνέπεια αυτού ήταν η απώλεια τμήματος της πλευρικής υποστήριξης της θεμελίωσης από τα τείχη του κάστρου, με τη δημιουργία οριζόντιων μετακινήσεων προς τη θάλασσα, που οδήγησαν στην εμφάνιση κατακόρυφων ρωγμών στο τείχος.

Ο νότιος -κυκλικός σε κάτοψη- προμαχώνας αποτελεί τμήμα του οθωμανικού οχυρωματικού συνόλου των αρχών του 16ου αι., γνωστού και ως Livadiye Kalesi, που αναπτύσσεται ανατολικά του εξωτερικού οχυρωματικού περιβόλου του Κάστρου Κορώνης και λειτουργούσε ως κύρια γραμμή άμυνας, με την ενίσχυση του στενού βραχίονα προς τη χερσόνησο της Λιβαδειάς.

Η ανατολική οχυρωματική ζώνη καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 3,8 στρεμμάτων, συνολικού μήκους 130 μέτρων και πλάτους που κυμαίνεται από 25-35 μ. Διαμορφώνεται από δύο κυκλικούς σε κάτοψη προμαχώνες, (πύργους πυροβολικού), το νότιο προμαχώνα και το βόρειο-ανατιναγμένο προμαχώνα που οικοδομούνται σε επαφή με τα ανατολικά τείχη της μεσαιωνικής οχύρωσης και συνδέονται μεταξύ τους με μεταπρομαχώνιο τείχος ενισχυμένο με τριγωνικές αντηρίδες.

Ανατολικά του τείχους υπάρχει χαμηλότερο προτείχισμα και ενδιάμεση τάφρος. Ο νότιος προμαχώνας έχει συνολική διάμετρο 24 μ. και μέγιστο ύψος 16 μ. (από την ορατή στα ανατολικά στάθμη της θεμελίωσης επί του φυσικού βράχου μέχρι το ανώτερο σημείο των επάλξεων.)

Εργασίες
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι συνοπτικά οι εξής:

-Στοιχεία υποθεμελίωσης βραχομάζας από οπλισμένο σκυρόδεμα (αναρτημένα με βλήτρα και αγκύρια)

-Αγκυρώσεις βραχομάζας, αγκυρωμένος οπλισμένος μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος οπλισμένο σκυρόδεμα για προστασία διάβρωσης του μαργαϊκού πρανούς

-Συμπλήρωση διακένων και εγκοίλων πρανούς, εφαρμογή αρμολογημάτων και ενεμάτων σε μεμονωμένες βραχόμαζες

-Πλήρωση υποσκαφών πρανούς με ρευστή κονία, εξασφάλιση υποσκαφών πρανούς με αναρτημένη λιθοδομή και θεμέλιο οπλισμένου σκυροδέματος

-Συμπλήρωση μεμονωμένων υποσκαφών πρανούς, κατασκευή τοίχου οπλισμένου σκυροδέματος

-Κατασκευή δοκού οπλισμένου σκυροδέματος στην βάση του τοίχου για προστασία υποσκαφών, αγκυρώσεις τείχους, τοπικές ανακτίσεις – συμπληρώσεις διακένων τείχους

-Εφαρμογή λίθινων και μεταλλικών κλειδιών συρραφής

-Χτίσιμο εκ νέου αποδιοργανωμένων περιοχών τείχους και αναρτήσεις με βλήτρα

-Εφαρμογή αρμολογημάτων και ενεμάτων, συντήρηση και στερέωση του σωζόμενου αυθεντικού υλικού

-Δομική αποκατάσταση των τοιχοποιιών του Προμαχώνα

-Συμπληρώσεις τοιχοποιιών, αποκατάσταση ανωφλίων

-Εξωτερική περίδεση του Προμαχώνα

-Κατασκευή μεταλλικών θυρών, κλιμάκων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων

-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Προμαχώνα.

Της Βίκυς Βετουλάκη