Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση των αντλιοστασίων αποχέτευσης στη Γιάλοβα

Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση  των αντλιοστασίων αποχέτευσης στη Γιάλοβα

Την προσθήκη δύο νέων υποέργων για την περιοχή της Γιάλοβας περιλαμβάνει απόφαση του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του υπουργείου Ανάπτυξης για το έργο των δικτύων αποχέτευσης Πύλου και Μεθώνης.

Πρόκειται για την 5η τροποποίηση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Πύλου και ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης», συνολικού κόστους 3.941.862,70 ευρώ.

Για τα έργα στη Γιάλοβα
Με την τροποποίηση που υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας προστίθενται τα εξής υποέργα:

-«Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής των αντλιοστασίων ακαθάρτων Γιάλοβας» και

-«Σύνδεση των αντλιοστασίων ακαθάρτων Γιάλοβας με το δίκτυο της ΔΕΗ».

Με το έργο κατασκευάσθηκε το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του ανατολικού τμήματος της Πύλου, του αγωγού από τη Γιάλοβα ως την Πύλο, και τα αντίστοιχα αντλιοστάσια.

Για τη Γιάλοβα έχει προβλεφθεί η κατασκευή μικρού μήκους εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς που οδηγεί τα λύματα στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Πύλου.

Στον αρχικό σχεδιασμό στο υποέργο 2 προβλεπόταν η κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων της Γιάλοβας. Η διάταξη του δικτύου προβλέπει τη λειτουργία 4 αντλιοστασίων, από τα οποία το τέταρτο ανήκει στην ΠΟΤΑ Πύλου.

Αρχικά η κατασκευή των αντλιοστασίων περιλαμβανόταν στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης και τον αγωγό μεταφοράς της Γιάλοβας. Ωστόσο, μετά την εκπόνηση νέας μελέτης για ισχυροποίηση των θεμελίων των αντλιοστασίων, το κόστος της κατασκευής τους υπερέβη τον προϋπολογισμό που είχε προβλεφθεί.

Για αυτό το λόγο η υλοποίηση των αντλιοστασίων αποτέλεσε αντικείμενο νέου υποέργου ακολουθώντας τις προδιαγραφές της νέας μελέτης, ενώ ο προϋπολογισμός του δικτύου αποχέτευσης Γιάλοβας μειώθηκε κατά το αρχικό ποσό που είχε προβλεφθεί για τα αντλιοστάσια.

Μεθώνη
Σε ό,τι αφορά τη Μεθώνη έχει προβλεφθεί η κατασκευή του υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Μεθώνης, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο του δομημένου τμήματος του οικισμού και η ενοποίησή του με το υφιστάμενο δίκτυο.

Το συνολικό έργο περιελάμβανε και επίβλεψη των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου με σκοπό την αποφυγή καταστροφής αρχαιοτήτων.

Ωστόσο, αυτό δεν απαιτήθηκε και ακολούθησε ο μηδενισμός του προϋπολογισμού του αντίστοιχου υποέργου για την αρχαιολογική επίβλεψη κατά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της Μεθώνης, δεδομένου ότι στη β’ φάση κατασκευής του δικτύου δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικές εργασίες.

Τέλος, το έργο, που είχε ορίζοντα έως το τέλος του 2023, προβλέπει και συνδέσεις των αντλιοστασίων με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Της Βίκυς Βετουλάκη