Ταρτάν σταδίου Φιλιατρών: Επιμήκυνση εκτέλεσης σύμβασης και παράταση περαίωσης του έργου

Ταρτάν σταδίου Φιλιατρών: Επιμήκυνση εκτέλεσης σύμβασης και παράταση περαίωσης του έργου

Μερκούρης: «Είστε σε αποδρομή, μην αφήνετε εκκρεμότητες»

Κατά πλειοψηφία, με θετικές ψήφους των τεσσάρων αντιδημάρχων και με σφοδρή αντίδραση του δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης, Γιάννη Μερκούρη, στην τελευταία συνεδρίαση – με τηλεδιάσκεψη – της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας, ελήφθη απόφαση στο θέμα «Χορήγηση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου “Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών” (Α.Μ. 13/2019), σύμφωνα με το Ν.4938/2022».

Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 90ΝΑΩΗΕ-ΗΟΕ, αναγράφεται ότι ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος, είπε μεταξύ άλλων: «Συνολικά εισηγούμεθα : Tην παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου μέχρι τις 11/01/2023, εισηγούμαι την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου μέχρι τις 6/12/2022, σύμφωνα με το Ν.4938/2022 (άρθ. 152, 153 & 154) και τη μεταφορά της 4ης παράτασης των τριάντα έξι (36) ημερών μετά την υποχρεωτική εκ του νόμου επιμήκυνση».

Από πλευράς του, o Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ψηφίζω κατά. Ο ανάδοχος αιτείται επιμήκυνση, όχι παράταση, του χρόνου παράδοσης του έργου. Η εισήγηση της Τ.Υ. αλλού αναφέρει παράταση, αλλού επιμήκυνση. Τελικά τι προτείνεται; Γιατί έρχεται με τόση, αδικαιολόγητη, καθυστέρηση; Η αίτηση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος και εκτέλεσης της σύμβασης του έργου εισήχθη στην υπηρεσία την 15η Ιουλίου 2022. Γιατί η δίμηνη καθυστέρηση; Ο Ν.4938/22 προβλέπει ότι η “δήλωση της επιμήκυνσης καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή”. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθεί η Οικονομική Επιτροπή με το θέμα αυτό. Ο Δήμος θα καταβάλει επιπρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια των υλικών που περιγράφονται στο άρθρο 152; Να υπαινιχθώ μια προσπάθεια απόκρυψης για το τι θα ακολουθήσει; Πέραν όλων αυτών υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά στην άσφαλτο και το ταρτάν. Η μελέτη προβλέπει 5.000 μ. ασφαλτικά ενώ απαιτούνται 7.000 μ. Επίσης το ταρτάν θα γίνει με τη μέθοδο σπρέι ή με τη μέθοδο σάντουιτς. Θέματα που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε και γι’ αυτό εκκρεμούν. Θα λήξει η δημοτική περίοδος και το έργο δε θα έχει ολοκληρωθεί. Είστε σε αποδρομή, μην αφήνετε εκκρεμότητες. Συμπερασματικά θα χρειασθούν πολλά χρήματα ακόμη, τα οποία ο Δήμος θα επιβαρυνθεί και όχι το πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου (2000 μ. ασφαλτικά, η μέθοδος σάντουιτς αν επιλεγεί, οι αναθεωρήσεις τιμών κ.λπ.)».

Του Ηλία Γιαννόπουλου