Τέλος η ταλαιπωρία των ΑμεΑ στα ΚΕΠΑ

Τέλος η ταλαιπωρία των ΑμεΑ στα ΚΕΠΑ

Γεγονός είναι πλέον τα ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας, όπως ανακοινώθηκε χθες, και αποτελούν πλέον τη νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας.

Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ που ταλαιπωρούσαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία. Ο πολίτης θα επισκέπτεται πλέον μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης του από τις επιτροπές γιατρών.

Η νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος.

Από 16/9/2022 η αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας από το ΚΕΠΑ υποβάλλεται ανεξαρτήτως του πού θέλει να τη χρησιμοποιήσει ο πολίτης. Δηλαδή, γίνεται η αίτηση για πιστοποίηση και μετά η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όποιον φορέα και για όποια παροχή θέλουμε.

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/.

Η δε αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Taxisnet).