Ξεκινά η υλοποίηση έργων στη Μεσσηνία μετά την υπογραφή συμβάσεων

Ξεκινά η υλοποίηση έργων στη  Μεσσηνία μετά την υπογραφή συμβάσεων

Συμβάσεις για την εκτέλεση έργων της Μεσσηνίας υπέγραψε τις ημέρες αυτές η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας του νομού.

Πρόκειται για τέσσερα συνολικά έργα, με κάποια από αυτά να είναι οδικά. Το βασικότερο είναι η συντήρηση των οδικών τμημάτων Μεσσήνη – Ριζόμυλος και Τζάνε- Πεταλίδι – Καλαμάκι.

Επίσης, υπογράφηκε σύμβαση για τη συντήρηση των πλεγμάτων στο δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης, που προστατεύουν από την πτώση βράχων.

Συμβάσεις έργων
Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν είναι για τα εξής έργα:

-«Βελτίωση- συντήρηση Οδοφωτισμού στην ΠΕ Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 169.000 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε με τον ανάδοχο Αλέξανδρο Λαμπρινάκο με 121.680 ευρώ, καθώς είχε δοθεί μέση έκπτωση 28%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης είναι 12 μήνες, ενώ το έργο είναι ενταγμένο στο γενικότερο έργο «Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2017-2019)».

-«Αντικατάσταση ιρλανδικής τάφρου στην 8η επαρχιακή οδό Ραφτόπουλο – Κυπαρισσία, με σωληνωτό γεφυρίδιο», προϋπολογισμού 74.000 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε με την εταιρεία  «ΝΤΟΝΑΣ Ι.Κ.Ε.», με ποσό 72.520 ευρώ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 2 μήνες.

Καλαμάτα – Σπάρτη
-«Βελτίωση- συντήρηση πλεγμάτων στην 82η εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης (2022)», προϋπολογισμού 37.200 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε με την εταιρεία «NAQUATEC Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Μελετητική και Εμπορική Εταιρεία», με 36.084 ευρώ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 2 μήνες. Με τη σύμβαση αυτή θα αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν σε πλήρως αγκυρούμενα πλέγματα από αποκόλληση βράχου σε δύο θέσεις μεταξύ ΧΘ 13500 και ΧΘ13800 της 82ης εθνικής οδού Καλαμάτας Σπάρτης. Κύριο μέλημα είναι η προστασία των διερχόμενων οχημάτων από την πτώση βράχων.

Στις δύο αυτές θέσεις παρατηρείται μεγάλο πλήθος συσσώρευσης υλικών στον πόδα του πρανούς, καθώς και δύο μεγάλες οπές σε αντίστοιχες θέσεις από πτώση μεγάλου βράχου.

Επίσης, θα επιχειρηθεί η αποτροπή – κατά το δυνατόν – του φαινομένου των βραχοπτώσεων, πρώτον με την καθαίρεση κατά θέσεις βράχων, που είναι έτοιμοι να αποκολληθούν, και δεύτερον με την επένδυση των πρανών με αγκυρούμενο πλέγμα στις πιο επικίνδυνες θέσεις.-«Συντήρηση – βελτίωση 82ης εθν. Οδού, τμήμα Μεσσήνη – Ριζόμυλος και 9η επ. οδού, τμήμα Τζάνε- Πεταλίδι – Καλαμάκι», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε με την εταιρεία «Κορινθιακή Τεχνική Κατασκευαστική ΙΚΕ», με το ποσό των 300.992 ευρώ και με μέση έκπτωση 40%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 3 μήνες.

Της Βίκυς Βετουλάκη