ΑΡΧΕΛΩΝ: Πάνω από 3.700 φωλιές σε 14,5 χλμ. στον Κυπαρισσιακό

ΑΡΧΕΛΩΝ: Πάνω από 3.700 φωλιές σε 14,5 χλμ. στον Κυπαρισσιακό

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ την παρακολούθηση και προστασία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας για το 2022 στον Κυπαρισσιακό κόλπο.

Πάνω, λοιπόν, από 3.700 φωλιές καταγράφηκαν σε 14,5 χλμ. παραλίας που επιτηρούνται καθημερινά από τους ερευνητές/εθελοντές του προγράμματος, ενώ η τελευταία φωλιά εκσκάφθηκε τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου.