Χρήζουν άμεσης προστασίας περιοχές δυτικά της Καλαμάτας

Χρήζουν άμεσης προστασίας  περιοχές δυτικά της Καλαμάτας

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του καθηγητή του ΕΜΠ, Δ. Κουτσογιάννη

Η τεχνική έκθεση του καθηγητή του ΕΜΠ, Δ. Κουτσογιάννη, περιέχει ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και για τμήματα του Δήμου Καλαμάτας που επλήγησαν από τις φονικές βροχοπτώσεις του 2016, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί η απαραίτητη σημασία στην προστασία τους. Κάτι που καταδεικνύει την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ειδικότερα, στην έκθεση επισημαίνονται και τα εξής: “Η περιοχή δυτικά της Καλαμάτας επλήγη σφοδρά από την πλημμύρα του Σεπτεμβρίου 2016 με νεκρούς στο Πήδημα και τη Θουρία, και καταστροφές στις πεδινές περιοχές. Οι καταστροφές αυτές συνδέονται με τη λειτουργία των υδρογραφικών δικτύων των ποταμών Παμίσου και Άρι και δε συνδέονται με το καθεστώς ροής στον Νέδοντα.

Η καταιγίδα στην περιοχή αυτή ήταν πιο έντονη απ’ όσο στην περιοχή της Καλαμάτας (σύμφωνα με μετρήσεις βροχής στο σταθμό Αρφαρών). Με δεδομένο ότι η περίοδος επαναφοράς της βροχής στην εν λόγω περιοχή φαίνεται να ξεπέρασε τα 500 χρόνια για ένα εύρος χρονικών κλιμάκων, ήταν αναμενόμενο να υπάρχουν καταστροφές, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντιπλημμυρικών έργων. Ενδεικτικά, το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας αναφέρει για την περίοδο επαναφοράς 1.000 ετών.

Από το συνδυασμό βάθους και ταχύτητας ροής προέκυψε εντός της ΖΔΥΚΠ (Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας) ότι μέτρια επικινδυνότητα εμφανίζεται στο σύνολο του ρου του Παμίσου αρκετά ευρύτερα από την περιοχή της κοίτης, καθώς και σε τμήματα του ποταμού Άρι, ποταμού Νέδοντα και στο κάτω ρου των ρεμάτων Μουρτιά, του ρέματος Τυφλό, του ρέματος Λαγιώτη και του ρέματος Βελίκα.

Υψηλή και πολύ υψηλή επικινδυνότητα εμφανίζεται στην περιοχή ανάντη της Μεσσήνης, στην περιοχή του Αγίου Φλώρου – Αρφαρών, στο μέσο και κάτω ρου του ποταμού Άρι, στο μέσο ρου του ποταμού Νέδοντα και σε μικρά τμήματα των ρεμάτων Μουρτιά, Τυφλό, Λαγιώτη και Βελίκα.

Παρ’ όλα αυτά, μετά το εν λόγω πλημμυρικό επεισόδιο θεωρείται επιβεβλημένη η επιθεώρηση των συνθηκών και η επαναθεώρηση των έργων, κάτι που υπερβαίνει τις δυνατότητες ανάλυσης της παρούσας έκθεσης. Ειδικότερα, θεωρείται άμεση προτεραιότητα να γίνουν διευθετήσεις ομβρίων στις ακόλουθες θέσεις που παρατηρήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα το 2016 και πιθανόν συσχετίζονται με τον αυτοκινητόδρομο.

•Κοινότητα Αγίου Φλώρου Δήμου Καλαμάτας: οι απορροές, ανατολικά και ανάντη του οικισμού, του ρέματος Νικολέικο θα μπορούσαν να παροχετευτούν προς το ρέμα Κουτσουμπού, το οποίο διασχίζει κάθετα την παλιά εθνική οδό, καταλήγοντας στη νέα κοίτη του ποταμού Παμίσου και όχι στην παλαιά κοίτη που μέχρι σήμερα διοχετεύονται, με αποτέλεσμα το έτος 2016 να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα και να προκαλέσουν διακοπή στην κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου

•Κοινότητα Πηδήματος Δήμου Καλαμάτας: τα ρέματα που διατρέχουν τον οικισμό χρειάζονται διευθέτηση

•Κοινότητα Θουρίας Δήμου Καλαμάτας: το ρέμα Αγίων Θεοδώρων χρειάζεται διευθέτηση».
Α.Π.