Δήμος Τριφυλίας: Συνεδριάσεις για ορισμό δικηγόρου όσον αφορά στην Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ

Δήμος Τριφυλίας: Συνεδριάσεις για ορισμό δικηγόρου όσον αφορά στην Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ

Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται για σήμερα το πρωί το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, ενώ τη Δευτέρα σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου για την Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ.

Το μοναδικό θέμα της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας, η οποία «θα γίνει δια περιφοράς και η ψηφοφορία θα γίνει με mail έως τις 10.00 π.μ. στο pan.lampropoulos@hotmail.com)», όπως αναγράφεται, έχει ως εξής: Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή του δικηγόρου ο οποίος θα εκπροσωπήσει νομικά το Δήμο Τριφυλίας κατά την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της  αριθ. 1773/251445/2022 (ΦΕΚ 4641/Β’/02-09-2022) απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην πρόσκληση αναγράφεται ακόμη: «Το ανωτέρω θέμα πρέπει να συζητηθεί το συντομότερο δυνατό λόγω του ότι το χρονικό πλαίσιο είναι ασφυκτικό προκειμένου να κατατεθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έως την 25η/10/2022 (θα ακολουθήσει απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λοιπές διαδικασίες)».

Χθες απεστάλη πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, στη 1.00 μετά το μεσημέρι, με τα εξής θέματα:

1) Έγκριση Πρακτικού I του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας»

2) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (καθαίρεση ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή του)» (Α.Μ. 44/2018)

3) Ορισμός δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου Τριφυλίας σχετικά με την άσκηση και συζήτηση αίτησης ακύρωσης, ενώπιον του ΣτΕ, κατά της αριθ. 1773/251445 απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4641/Β’ /02-09-2022), καθώς και την κατάθεση υπομνήματος επί τριτανακοπής.