Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ο διαγωνισμός για την παράκαμψη της Γιάλοβας

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ο διαγωνισμός για την παράκαμψη της Γιάλοβας

Τα τεύχη δημοπράτησης και την έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το μεγάλο έργο της παράκαμψης της Γιάλοβας υπέγραψε χθες με απόφασή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, και αναμένεται να ορισθεί η ακριβής ημερομηνία δημοπράτησης.

Για την υλοποίηση του έργου υπάρχει δέσμευση συνολικού ποσού 40,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη χθεσινή απόφαση του υπουργού αναφέρεται πως στα τεύχη δημοπράτησης περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης για ποσό μέχρι 3.150.000 ευρώ.

Το έργο
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η προαίρεση αφορά στα εξής: ισόπεδο κόμβο (κυκλικής μορφής) στη ΧΘ 1+100, παράπλευρο δίκτυο και κάθετους οδούς και διευθέτηση χειμάρρων (Ρέμα Ξερολάγκαδο, Ρέμα Γιανoύζαγα, Ρέμα Ξεριά). Για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Όπως αναφέρει η απόφαση του κ. Καραμανλή, το έργο «Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού (Τμήμα παράκαμψη Γιάλοβας)» είναι συνολικού μήκους 7,7 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει:

-Τη βελτίωση της υφιστάμενης εθνικής οδού από το Ρωμανό έως την περιοχή των Γιανουλαίικων, συνολικού μήκους 3,5 χιλιομέτρων

-Την κατασκευή νέου οδικού άξονα, ανατολικά του οικισμού της Γιάλοβας, ο οποίος καταλήγει στην ανακατασκευασμένη σύνδεσης Γιάλοβας – Ε.Ο. 82 στα όρια της ΠΟΤΑ Πύλου, συνολικού μήκους 4,2 χλμ.

Συνοδά έργα
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μέτρων με ενιαίο οδόστρωμα, με τα συνοδά έργα της (ισόπεδοι κόμβοι, cut & cover, τεχνικά έργα γεφύρωσης ρεμάτων, έργα αντιστήριξης πρανών – οπλισμένων επιχωμάτων, άνω διάβαση υφιστάμενης οδού, ηλεκτροφωτισμός, διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων κ.ά.)

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι στο τμήμα από τον κόμβο της Γιάλοβας έως τη Μεθώνη, μήκους 15 χλμ., εξαιρουμένης της παράκαμψης Πύλου, μήκους 4,5 χλμ. περίπου, προβλέπεται η βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού άξονα στο πλαίσιο του έργου ΣΔΙΤ «Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη», το οποίο βρίσκεται στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Της Βίκυς Βετουλάκη