Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης βελτιώνει δρόμους στη Μεσσηνία

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης βελτιώνει δρόμους στη Μεσσηνία

Πίστωση 20.000.000 ευρώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα οδικής ασφάλειας στις πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες, προβλέπει η πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή σχετικών προτάσεων από τις Περιφέρειες της χώρας.

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 225.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας”, που είναι ενταγμένο στον Αξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πρόσκληση, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 200% της συνολικής του δαπάνης.

Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά της η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έχει προτείνει τα πιο κάτω έργα για τη Μεσσηνία:

Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας υπεραστικών οδών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και συγκεκριμένα: α) εθνική οδός 7, β) εθνική οδός 9Α, γ) εθνική οδός 9 (τμήμα Καλό Νερό – Κυπαρισσία – Φιλιατρά), γ) εθνική οδός 9 (τμήμα Γαργαλιάνοι – Χώρα – Γιάλοβα), δ) εθνική οδός 9 (τμήμα Πύλος – Μεθώνη), ε) εθνική οδός 82 (τμήμα Σουληνάρι – Πύλος), στ) επαρχιακή οδός 13 (τμήμα Μεθώνη – Κορώνη), ζ) επαρχιακή οδός 15 (τμήμα Φιλιατρά – Μαραθούπολη), η) επαρχιακή οδός 9 (τμήμα Ριζόμυλος – Κορώνη), θ) επαρχιακή οδός 1, ι) εθνική οδός 82 (Καλαμάτα – Σπάρτη), ια) υπόλοιπο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Π.Ε Μεσσηνίας.