ΦΕΚ για τους όρους ασφαλείας στα υδατοδρόμια με προσωρινή άδεια λειτουργίας

ΦΕΚ για τους όρους ασφαλείας  στα υδατοδρόμια με προσωρινή άδεια λειτουργίας

Οι όροι ασφαλείας για τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας υδατοδρομίων καθορίσθηκαν με κοινή απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η οποία προχθές δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι εν λόγω όροι θα ισχύσουν και για το υδατοδρόμιο Καλαμάτας, το οποίο έχει λάβει προσωρινή άδεια, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το Master plan.

Πάντως, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και ο – επαναληπτικός- διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου λειτουργίας του, με τους νέους όρους που έχουν καθορισθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Όροι ασφαλείας
Με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται λοιποί όροι ασφαλείας των υδατοδρομίων που εντάσσονται στην κατηγορία «Προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια» και αφορούν στη λειτουργία αυτών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές τους δυνατότητες.

Ο όροι ασφαλείας που προβλέπονται θα παραμένουν σε ισχύ και θα τηρούνται απαρέγκλιτα μέχρι τη λήξη ισχύος της προσωρινής άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε μέχρι την έκδοση της οριστικής άδειας (άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας).

Η απόφαση στα άρθρα της αναλύει το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες, που απαιτείται για τη λειτουργία αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια με προσωρινή άδεια, ενώ γίνεται και ο καθορισμός των ελεγχόμενων περιοχών του προσωρινά αδειοδοτούμενου αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, στις οποίες ο φορέας λειτουργίας του αεροδρομίου έχει την ευθύνη επιτήρησης, οι δε διακινούμενοι επιβάτες, χειραποσκευές και αποσκευές υφίστανται έλεγχο ασφάλειας από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.

Στις περιοχές ανήκει ο χώρος που θα διαθέτει στέγαστρο και έναν πάγκο για τον έλεγχο των επιβατών, των χειραποσκευών και των αποσκευών τους, καθώς και ο χώρος διακίνησής τους μετά τον έλεγχο ασφαλείας.

Τέλος, προβλέπονται όροι για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, την προστασία των υδροπλάνων, τον έλεγχο και την ασφάλεια των επιβατών, τον έλεγχο και την ασφάλεια των χειραποσκευών και αποσκευών, και την εμπειρία και καταλληλότητα των στελεχών.

Της Βίκυς Βετουλάκη