Καλαμάτα: Αναδείχθηκε ανάδοχος για το κτήριο της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας

Καλαμάτα: Αναδείχθηκε ανάδοχος για το κτήριο της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας ενέκριναν ομόφωνα την απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού και αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του διώροφου κτηρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας στον οικονομικό φορέα «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.» (με μέση έκπτωση 15,7% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 565.416,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Η πράξη αφορά στην επισκευή και επαναλειτουργία του διώροφου κτηρίου συνολικής επιφανείας 335 τετραγωνικών μέτρων, που αναπτύσσεται σε δύο ίσης επιφανείας επίπεδα, ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας.

Στην πρώτη στάθμη ισογείου προτείνεται η δημιουργία ενός χώρου που θα στεγάσει το αξιόλογο βεστιάριο του Δημοτικού Θεάτρου.

Στον όροφο του κτηρίου προτείνονται οι παρακάτω λειτουργίες: Γραφείο για τον εκάστοτε καλλιτεχνικό διευθυντή. Δημιουργία χώρου για το αρχείο του Δημοτικού Θεάτρου: Πρωτότυπα κείμενα θεατρικών έργων, μεταφράσεις, σημειώσεις -οδηγίες καλλιτεχνικών συντελεστών κατά τη διάρκεια των προβών, προγράμματα και αφίσες περασμένων θεατρικών παραστάσεων.

Στον α΄ όροφο θα εγκατασταθεί το Φροντιστήριο του Θεάτρου, δηλαδή χώρος φύλαξης και συντήρησης αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται στις θεατρικές παραστάσεις, όπως γυάλινα σερβίτσια, μικρά έπιπλα, ζωγραφικοί πίνακες και δεκάδες άλλα μικροαντικείμενα.

Η ανακατασκευή του παλαιού διωρόφου κτηρίου της ηλεκτρικής εταιρείας είναι μέσο αναζωογόνησης του αστικού κέντρου. Το κτήριο, λόγω της θέσης του δίπλα στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας, είναι ιδανικό για να αναπτύξει πολλαπλές πολιτιστικές χρήσεις και προβλέπεται να αναδειχθεί σε στοιχείο διεξόδου για τους κατοίκους.

Με την επισκευή του ενισχύεται η πολιτιστική δυναμική της πόλης, καθώς η επανάχρηση του διωρόφου κτηρίου ευνοεί την ενίσχυση του τομέα της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Με τη στέγαση των βοηθητικών χρήσεων στο επισκευασμένο κτήριο, δίπλα στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας, θα ενισχυθεί και θα ενδυναμωθεί η λειτουργία του εν ενεργεία Δημοτικού Θεάτρου.

Η ανάπλαση και η επανάχρησή του θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη μέσα από την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και θα γίνει μέσο της προβολής της ελληνικής θεατρικής παράδοσης.

Το δίκτυο των δράσεων, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις», προβλέπεται να αποτελέσει πόλο έλξης νέων επισκεπτών και τουριστών είτε εγχώριας είτε ξένης προέλευσης.

Το εργοστάσιο της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας είναι το τελευταίο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής που σώζεται στο κέντρο της πόλης, στον άξονα βορράς – νότος της οδού Αριστομένους, που συνδέει το ιστορικό με το εμπορικό και διοικητικό κέντρο, το πάρκο σιδηροδρόμων και το λιμάνι της Καλαμάτας.

Πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μας μνήμης και της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.
Α.Π.