Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμάτα λόγω έργου της ΔΕΥΑΚ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμάτα λόγω έργου της ΔΕΥΑΚ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη Δευτέρα σε δρόμους της Καλαμάτας για πάνω από ένα μήνα, για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Β΄ Φάση».

Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομίας, από Δευτέρα και για 32 ημέρες θα ισχύσουν οι εξής ρυθμίσεις κυκλοφορίας:

-Τμηματική απαγόρευση στάθμευσης και διακοπή κυκλοφορίας για μικρά χρονικά διαστήματα στην οδό Αγίου Νικολάου, μεταξύ των οδών Σκρα και 23ης Μαρτίου, για 8 εργάσιμες ημέρες.

-Τμηματική απαγόρευση στάθμευσης στο νότιο όριο της οδού 23ης Μαρτίου, μεταξύ των οδών Νέδοντος και Αγίου Νικολάου, για 8 εργάσιμες ημέρες

-Τμηματική απαγόρευση στάθμευσης στο ανατολικό όριο της οδού Νέδοντος, μεταξύ των οδών Κροντήρη και 23ης Μαρτίου, για 10 εργάσιμες ημέρες

-Απαγόρευση στάθμευσης στο νότιο όριο της οδού Κιλκίς, μεταξύ των οδών Αθηνών και Νέδοντος, για 6 εργάσιμες ημέρες.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας και ο ανάδοχος του έργου υποχρεούνται να τοποθετούν και να συντηρούν την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.