Παράταση για την αποκατάσταση δρόμου Ρωμανού – Γιάλοβας

Παράταση για την αποκατάσταση δρόμου Ρωμανού – Γιάλοβας

Παράταση έως τέλος του έτους πήρε η ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε ασφαλτοτάπητα και τεχνικά στην 9η εθν. Οδό Ρωμανός – Γιάλοβα», προϋπολογισμού 750.000 ευρώ.

Το έργο εκτελείται με ανάδοχο τον εργολάβο Ηλία Μέγγο, με συμφωνητικό που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2022 και έκπτωση 46,69%. Με την εργολαβία προβλέπεται η βελτίωση του τμήματος Γιάλοβα-Ρωμανός στο τμήμα από διασταύρωση της εθνικής οδού με το δρόμο προς Ελαιόφυτο, στην έξοδο της Γιάλοβας μέχρι τον κόμβο προς Κορυφάσιο. Οι εργασίες επέμβασης συνίστανται κυρίως σε ασφαλτικές και τεχνικών έργων.

Εργασίες
Οι εργασίες που προβλέπεται από τη σύμβαση να γίνουν είναι:

-Ασφαλτικές εργασίες σε επιφάνεια 30% της επιφάνειας του οδοστρώματος, δηλαδή σε συνολικό μήκος περίπου 1.200 μέτρων

-Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής όμβριων και διαπλάτυνσης της οδού. Ακόμα θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος στον άξονα και τις δύο οριογραμμές. Απαιτείται επίσης να διανοιχθούν φυσικοί αποδέκτες των όμβριων υδάτων της εθνικής οδού.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες σε ποσοστό μόλις 5% περίπου του συμβατικού αντικειμένου και αφορά στη σύνταξη και έγκριση μελέτης διαχείρισης των ομβρίων υδάτων που διατρέχουν παράλληλα (τάφροι) και εγκάρσια (ρέματα) την εθνική οδό (9η Εθν. οδός).

Ο ανάδοχος του έργου με αίτησή του το Σεπτέμβριο ζήτησε τη χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης έως 31/12/2022.

Οι λόγοι που επικαλείται είναι:

-H ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εξελισσόμενη πανδημία Covid-19

-O απαιτούμενος χρόνος εκπόνησης, ελέγχου και έγκρισης της τεχνικής μελέτης χωρίς την οποία ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών

-Ο κυκλοφοριακός φόρτος της περιοχής τους καλοκαιρινούς μήνες, ο οποίος σε συνδυασμό με το μικρό πλάτος της οδού εγκυμονούσε κινδύνους πρόκλησης ατυχήματος κατά την εκτέλεση εργασιών

-Η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να ενσωματωθούν τόσο η πρόβλεψη αναθεώρησης όσο και ο απολογιστικός τρόπος πληρωμής της ασφάλτου.

Της Βίκυς Βετουλάκη