Παράταση σε τρία οδικά έργα της Μεσσηνίας για να ολοκληρωθούν

Παράταση σε τρία οδικά έργα  της Μεσσηνίας για να ολοκληρωθούν

Παράταση για να ολοκληρωθούν πήραν τρία οδικά έργα της Μεσσηνίας, έπειτα από σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για τα έργα:

-«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην 9η επ. Οδό Ριζόμυλου – Κορώνης στις Τ.Κ. Επισκοπή και Χαροκοπιό»,

-«Συντήρηση της 1ης επαρχιακής οδού (τμήμα Κάμπος – Σταυροπήγιο – Προσήλιο)»

-«Συντήρηση – βελτίωση ασφάλειας 9ης επ. οδού (τμήμα Καλαμάκι – Κορώνη)».

Τοίχοι αντιστήριξης
Το πρώτο έργο αφορά στην «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην 9η επ. οδό Ριζόμυλου – Κορώνης στις Τ.Κ. Επισκοπή και Χαροκοπιό», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Το έργο εκτελεί ως ανάδοχος η Σηφάκη Αικατερίνη με έκπτωση 30,42 %.

Με αυτό προβλέπεται να κατασκευαστούν τέσσερις τοίχοι αντιστήριξης στις Κοινότητες Επισκοπής, Χαροκοπιού και Βουναρίων. Οι τοίχοι θα αντιστηρίζουν το κατάστρωμα της οδού το οποίο βρίσκεται ψηλότερα από το έδαφος, το οποίο παρουσιάζει καθίζηση. Στις θέσεις όπου οι παρόδιοι ιδιοκτήτες δεν επιτρέψουν την κατασκευή τοίχου τύπου βαρύτητας, θα κατασκευαστούν τοίχοι οπλισμένου σκυροδέματος.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες σκυροδέτησης των τεσσάρων τοίχων βαρύτητας και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου συλλογής ομβρίων υδάτων. Οι εκτελεσμένες εργασίες αποτελούν σχεδόν το σύνολο των εργασιών του έργου (ολοκλήρωση σχεδόν 100%).

Η παράταση έχει ζητηθεί ώστε να συνταχθεί ο 2ος ΑΠΕ, και από την Επιτροπή εγκρίθηκε μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Δρόμος Μάνης
Η δεύτερη παράταση αφορά στο έργο «Συντήρηση της 1ης επαρχιακής οδού (τμήμα Κάμπος – Σταυροπήγιο – Προσήλιο)», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Ανάδοχος είναι ο Κωνσταντίνος Βινατσέλας με έκπτωση 49,45%.

Η εργολαβία προβλέπει να γίνουν ασφαλτοστρώσεις (αντιολισθηρές στρώσεις) στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου σε διάφορες θέσεις.

Τέλος, προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου ανά θέσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες περίπου στο 70% των συνολικών.

Υπολείπονται ακόμα οι εξής:

-Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας μήκους 70 μ. σε μια θέση

-Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων

-Φρεζάρισμα και κατασκευή νέου τάπητα εντός του οικισμού Σταυροπηγίου

-Κατασκευή ερεισμάτων με σκυρόδεμα.

Προκειμένου να συνταχθεί και ο 1ος ΑΠΕ από την Επιτροπή εγκρίθηκε παράταση έως τέλος Οκτωβρίου και όχι έως τέλος του χρόνου όπως ζητούσε ο ανάδοχος.

Καλαμάκι – Κορώνη
Το τελευταίο έργο στο οποίο εγκρίθηκε παράταση είναι η «Συντήρηση – βελτίωση ασφάλειας 9ης επ. οδού (τμήμα Καλαμάκι – Κορώνη)», προϋπολογισμού 1.028.731 ευρώ. Ανάδοχος είναι η εταιρεία «Δομοτεχνική Αφοί Β. Καραλέκα», με έκπτωση 49,66%.

Με την εργολαβία προβλέπεται να γίνουν ασφαλτοστρώσεις στην 9η επαρχιακή οδό στο τμήμα Καλαμάκι – Κορώνη σε διάφορες θέσεις από το πέρας της παράκαμψης του Πεταλιδίου έως και τον πρώτο κόμβο εισόδου. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου κατά τμήματα, η διαγράμμιση στα τμήματα της νέας ασφαλτόστρωσης, καθώς και σε τμήματα της υφιστάμενης, η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών και πινακίδων ορίου ταχύτητας.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε επτά τμήματα της οδού, συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων και έχει γίνει διαγράμμιση των νέων ασφαλτοστρωμένων τμημάτων, καθώς και των ενδιάμεσων τμημάτων σε παλαιότερο ασφαλτοτάπητα.

Οι εκτελεσμένες εργασίες αποτελούν το 80% περίπου των συνολικών εργασιών

Εγκρίθηκε παράταση έως τέλος Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου, τοίχων αντιστήριξης, τοποθέτησης σήμανσης και στηθαίων.

Της Βίκυς Βετουλάκη