Περιφέρεια Πελοποννήσου: Έλεγχοι και ορισμός υπευθύνων για την εξοικονόμηση ενέργειας

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Έλεγχοι και ορισμός υπευθύνων για την εξοικονόμηση ενέργειας

Η προετοιμασία για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2023, προκειμένου εγκαίρως να έλθουν προς έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά της όργανα, αποτέλεσε ένα από τα αντικείμενα σύσκεψης που συγκάλεσε τις προηγούμενες μέρες ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν -και μέσω τηλεδιάσκεψης- οι 5 χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και οι διευθυντές διοικητικού και οικονομικού από την έδρα, όπως και από τις 5 Περιφερειακές Ενότητες, συζητήθηκε επίσης το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Όπως τονίστηκε, θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος περιορισμού κατά 15% της κατανάλωσης στο δημόσιο τομέα, με τρόπους μεταξύ των οποίων τήρηση συγκεκριμένης θερμοκρασίας στους χώρους χωρίς καμία υπέρβαση, αλλά και αποκλεισμός ατομικών μέσων θέρμανσης ή ψύξης στα γραφεία. Προς τούτο θα οριστούν υπεύθυνοι, ενώ θα γίνονται και έλεγχοι.

Τέλος, στην ίδια σύσκεψη υπογραμμίστηκε για μία ακόμα φορά από τον περιφερειάρχη, όσον αφορά στην κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων, ότι απόλυτη προτεραιότητα θα δίνεται στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, ενώ σημείωσε την ανάγκη να υπάρχει έλεγχος από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες ως προς την αναγκαιότητα των μετακινήσεων, αφού σε πολλές περιπτώσεις -όπως επισήμανε- θα πρέπει να γίνεται χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου.