Ποιο είναι το ζητούμενο;

Ποιο είναι το ζητούμενο;

Μετά και τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το αντιπλημμυρικό έργο στην Καλαμάτα, ο κάθε δημότης οφείλει να αναρωτηθεί:
Ποιο είναι το ζητούμενο από το έργο αυτό;

Η πραγματική θωράκιση της πόλης απέναντι στις καιρικές συνθήκες, όπως διαμορφώνονται με την κλιματική αλλαγή, ή απλά η εκτέλεση ενός έργου για ψυχολογικούς λόγους;
Α.