Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση της Ανατολικής Καλαμάτας

Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση της Ανατολικής Καλαμάτας

Ένα ακόμη βήμα στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Καλαμάτας, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας – Μελέτες Ωρίμανσης και Κατασκευής», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συζητήθηκε και εγκρίθηκε στη χθεσινή Οικονομική Επιτροπή.

Με προηγούμενη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας είχε εγκρίνει, μεταξύ άλλων, την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας – Μελέτες  Ωρίμανσης και Κατασκευής», αποτελούμενης από δύο υποέργα.

Η πρόταση

Η πρόταση προβλέπει παρεμβάσεις αναζωογόνησης στο χώρο των πρώην λυομένων «Βάγια» και στο χώρο του Παλιού Στρατοπέδου. Προβλέπει, επίσης, διαμόρφωση των οδών διασύνδεσης των περιοχών αυτών με το Ιστορικό Κέντρο και την παραλία.

Υφιστάμενη κατάσταση

Η περιοχή χρησιμοποιήθηκε, μετά το σεισμό του 1986, αρχικά για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, αλλά και για την εγκατάσταση αναγκαίων υποδομών της πόλης. Έτσι η Ανατολική Γειτονιά παραμένει ακόμη και σήμερα ένας χώρος που ονομάζεται μεν Ανατολικό Κέντρο, αλλά εξακολουθεί να είναι χωρίς ταυτότητα και κεντρικότητα, τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά όσο και ως προς τις λειτουργίες.

Η περιοχή στα πρώην λυόμενα “Βάγια” (30 στρέμματα,) μετά την απομάκρυνσή αυτών, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, ενώ από το ΓΠΣ οι χρήσεις γης προβλέπουν την κατασκευή αθλητικών υποδομών, πεζόδρομων και Παιδικής Χαράς. Σήμερα, εκτός της λειτουργίας του 6ου Νηπιαγωγείου, ο δημοτικός χώρος λειτουργεί, ως μια ανοικτή και ρυπογόνος τουλάχιστον οπτικά, αποθήκη κάθε είδους.

Το παλιό στρατόπεδο, έκτασης 110 στρεμμάτων, περιλαμβάνει ως τώρα: Το Πανεπιστήμιο, τη Φοιτητική Εστία, το κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα», γήπεδα (ποδοσφαίρου, tennis, μπάσκετ), το Γ’ Παιδικό Σταθμό, το Σταθμό του ΕΚΑΒ Άμεσης Βοήθειας, το ΚΕΚΥΚΑμεΑ, συγκρότημα βιοκλιματικών κατοικιών, συγκρότημα κτηρίων εμπορικής εκμετάλλευσης και το ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΑ Καλαμάτας.

Οι εγκαταστάσεις αυτές καταλαμβάνουν έκταση 70 στρεμμάτων περίπου, λειτουργούν ασύνδετα μεταξύ τους και μαζί με τον αδόμητο χώρο έκτασης 40 στρεμμάτων εμφανίζουν μία όψη χωρίς ταυτότητα, αλλά και καμία κεντρικότητα.

Η διασύνδεση της περιοχής με την Παραλία γίνεται κυρίως από την οδό Ηρώων, όμως οι παρεμβάσεις ανοικοδόμησης των παρόδιων οικοπέδων έχουν αφήσει τα σημάδια τους, τόσο στο οδόστρωμα όσο και στα πεζοδρόμια. Με το Ιστορικό Κέντρο γίνεται μέσω των οδών Μαυρομιχάλη και Καλλιπατείρας, δρόμοι στους οποίους αναπτύσσεται εμπορική δραστηριότητα, η οποία απαιτεί παρεμβάσεις αισθητικού και λειτουργικού χαρακτήρα, με τον περιμετρικό μέσω των οδών Καλλιπατείρας και Μαρίας Κάλλας, που λειτουργούν όμως ως απλοί συνοικιακοί δρόμοι, μη ανταποκρινόμενοι στα σημερινά δεδομένα. Με αποτέλεσμα η προσβασιμότητα, αλλά και η κίνηση εντός αυτής, να είναι δυσχερής για πεζούς και ποδηλάτες και το αυτοκίνητο να κυριαρχεί.

Αξιολογώντας σήμερα την κατάσταση της Ανατολικής Γειτονιάς προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι το Ανατολικό Κέντρο παρουσιάζεται άναρχο, απόμακρο και δυσλειτουργικό, χωρίς κέντρο βάρους, σημεία έλξης και επισκεψιμότητα.

Η Ανατολική Γειτονιά είναι μια συνοικία χωρίς “καρδιά”, χωρίς κινητήρια δύναμη, η λειτουργία της οποίας αποτυπώνει την αποτυχία της εφαρμογής των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν για την αποκέντρωση των λειτουργιών της πόλης.

Στρατηγικοί στόχοι

Α. Ανάπλαση των ενδιάμεσων αδόμητων περιοχών του Ανατολικού Κέντρου έκτασης 40 στρεμμάτων περίπου.

Βασικοί στόχοι της παρέμβασης είναι: Η δημιουργία μιας κεντρικής δράσης που θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης. Εμπλουτισμός με νέες χρήσεις για όλους. Διαμόρφωση διακριτών εισόδων. Δημιουργία αξόνων κυκλοφορίας. Κατασκευή χώρων αναψυχής. Κατασκευή πολιτιστικών και εμπορικών υποδομών.

Β. Ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής των πρώην λυομένων Βάγια έκτασης 30 στρεμμάτων περίπου. Βασικοί στόχοι της εν λόγω ανάπλασης είναι: Η διασύνδεση των υπό κατασκευή κοινοχρήστων χώρων και υποδομών της περιοχής (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Χώροι άθλησης, Παιδική χαρά) με τις υπάρχουσες λειτουργίες  της γειτονιάς, με τρόπο υψηλής αισθητικής, καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον.

Η κατασκευή των οδών κυκλοφορίας και των πεζοδρομίων εντός της περιοχής, τα δίκτυα πεζόδρομων, οι ποδηλατόδρομοι, οι χώροι πρασίνου και όποιες άλλες παρεμβάσεις γίνουν, θα είναι ενιαίας φυσιογνωμίας, που θα δημιουργήσουν έναν πρότυπο αστικό χώρο. 

Γ. Ανάπλαση της περιβάλλουσας οδοποιίας, πεζοδρομίων και των συνδέσεων με το Ιστορικό Κέντρο και την παραλία (48.900 τετραγωνικά μέτρα). Δημιουργία λειτουργικών διασυνδέσεων με το Ιστορικό Κέντρο (μέσω της οδού Μαυρομιχάλη), την παραλία  (μέσω της οδού Ηρώων) και τον περιμετρικό μέσω των οδών Καλλιπατείρας και Μαρίας Κάλλας.

Ανάπλαση της περιβάλλουσας οδοποιίας και των συνδέσεων με το Ιστορικό Κέντρο και την παραλία, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία. Μετατροπή της οδού Σφακιανάκη σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με στόχο την ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση του Ανατολικού Κέντρου. Δημιουργία ενός συνεχομένου περίπατου/ποδηλατόδρομου αναψυχής  από το Ιστορικό Κέντρο της πόλης έως την παραλία μέσω του Ανατολικού Κέντρου.

Α.Π.