Συνεργασία Πανεπιστημίων Πελοποννήσου-Πατρών: Ίδρυση και Λειτουργία Κοινής Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας

Συνεργασία Πανεπιστημίων Πελοποννήσου-Πατρών: Ίδρυση και Λειτουργία Κοινής Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας

Tα Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου ενώνουν δυνάμεις σε έναν κοινό στόχο: την Ίδρυση και Λειτουργία Κοινής Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας. 

Μέσα από την αρχική  συμφωνία των δύο πρυτάνεων, Χρήστου Μπούρα (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Αθανασίου Κατσή  (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) έχει ήδη ξεκινήσει η διαμόρφωση μιας Κοινής Δομής για την υποστήριξη και αξιοποίηση της έρευνας που αναδύεται από τα πανεπιστήμια.

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στις ενέργειες για την ενίσχυση των πολιτικών και δράσεων των δύο  Ιδρυμάτων σχετικά με τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τους τρόπους Εμπορικής Αξιοποίησης  των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ίδρυση Τεχνοβλαστών (spin-offs) και την υποστήριξη της καινοτομίας που γεννάται στα εργαστήρια.