Τριφυλία: Ζητούν παράταση προανάρτησης του Κτηματολογίου

Τριφυλία: Ζητούν παράταση  προανάρτησης του Κτηματολογίου

Με επιστολή τους στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, υπ’ όψιν του γενικού διευθυντή Στέφανου Κοτσώλη, ο Σύλλογος Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Τριφυλίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας ζητούν την παράταση της προανάρτησης του Κτηματολογίου για την περιοχή, η οποία λήγει στις 5 Οκτωβρίου.

Όπως στην επιστολή αναγράφεται: «Ο Σύλλογος Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Τριφυλίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας ζητάμε την παράταση της προανάρτησης του Κτηματολογίου για την περιοχή της Τριφυλίας, η οποία λήγει στις 5 Οκτωβρίου.

Η παράταση της προθεσμίας κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη, προκειμένου οι πολίτες να προλάβουν να διορθώσουν τα σφάλματα που έχουν διαπιστώσει, κυρίως όσον αφορά στα όρια, στις δηλώσεις ιδιοκτησίας που έχουν υποβάλει. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους που έχουν γίνει σε δηλώσεις ιδιοκτησίας που έχουν υποβληθεί, έχουμε διαπιστώσει ότι αυτή τη φορά ο ανάδοχος έλαβε υπ’ όψιν του τα τοπογραφικά που του υποβλήθηκαν και στις περιπτώσεις αυτές τα προβλήματα είναι ελάχιστα.

Υπάρχει, όμως, μια μεγάλη μερίδα πολιτών που υπέδειξαν με πρόχειρο τρόπο τα όρια των ιδιοκτησιών τους, με αποτέλεσμα στην προανάρτηση σε σημαντικό ποσοστό να διαπιστώνονται εσφαλμένοι εντοπισμοί, μεγάλες διαφορές στα πραγματικά εμβαδά των ιδιοκτησιών, καθώς και απόρριψη δικαιώματος λόγω μη εντοπισμού του γεωτεμαχίου.

Στο στάδιο αυτό που βρισκόμαστε της προανάρτησης οι διορθώσεις των στοιχείων και ειδικά των ορίων είναι απλές και για αυτό πρέπει να δοθεί μία επιπλέον ευκαιρία στους πολίτες, ώστε χωρίς πολλές διατυπώσεις και επιβαρύνσεις που θα απαιτεί το επόμενο στάδιο της επίσημης ανάρτησης, να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις.

Οι σύλλογοί μας από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το Κτηματολόγιο στην περιοχή μας ανέλαβαν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός αξιόπιστου συστήματος Κτηματολογίου στην Τριφυλία, ώστε η ταλαιπωρία των πολιτών στο μέλλον να είναι η ελάχιστη.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη του Κτηματολογίου στην περιοχή μας και να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όποτε κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο».

Του Ηλία Γιαννόπουλου