Τρίτη παράταση του διαγωνισμού για αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Καλαμάτας – Κυθήρων

Τρίτη παράταση του διαγωνισμού για αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Καλαμάτας – Κυθήρων

Άλλη μια παράταση, αυτή τη φορά έως τις 25 Οκτωβρίου, πήρε ο διεθνής διαγωνισμός της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για τις άγονες αεροπορικές γραμμές, ο οποίος περιλαμβάνει και τη σύνδεση Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα, με στόχο αυτή να ξεκινήσει από το Φεβρουάριο και για 4 χρόνια.

Ο διαγωνισμός είχε αρχικά καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου,  όμως με απόφαση της Πολιτικής Αεροπορίας δόθηκε παράταση υποβολής προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Μετά δόθηκε παράταση έως τις 13 Οκτωβρίου και τώρα άλλη μία έως 25 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 (και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 2 Νοεμβρίου και ώρα 12.00).

Λόγος της παράτασης, σύμφωνα με την Πολιτική Αεροπορία, είναι η ανάγκη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του 3ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με στόχο πάντα τη διασφάλιση επαρκούς εξυπηρέτησης τακτικών αεροπορικών γραμμών σε συγκεκριμένα δρομολόγια που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των περιφερειών τις οποίες αφορούν, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, για το δρομολόγιο της Καλαμάτας θα πρέπει να εκτελούνται 3 πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 150 προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Β.Β.