Τυπική παράταση για το έργο στο λιμάνι της Καρδαμύλης

Τυπική παράταση για το έργο  στο λιμάνι της Καρδαμύλης

Μπορεί να εγκαινιάστηκε σήμερα, αλλά τυπικά το έργο που αφορά στην επισκευή της προβλήτας στην Καρδαμύλη του Δήμου Δυτικής Μάνης θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα, καθώς μέχρι τότε έλαβε παράταση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 74.000 ευρώ και εκτελείται από τον ανάδοχο Γεώργιο Καρακάξα με έκπτωση 30%.

Με την εν λόγω εργολαβία αποκαταστάθηκε και βελτιώθηκε ο προφυλακτήριος τοίχος, όπως και το δάπεδο της προβλήτας κατά θέσεις. Έγινε ανακατασκευή τμηματικά του δαπέδου της προβλήτας και καθαίρεση του κατεστραμμένου τμήματός της. Ενισχύθηκε επιπλέον με φυσικούς ογκολίθους και τεχνικούς ογκολίθους το «φράξιμο» της σπηλαίωσης της δυτικής πλευράς που εντοπίστηκε μετά την έναρξη του έργου, ενώ στην απόληξη της προβλήτας κατασκευάσθηκε άνετη κλίμακα με κατάλληλη αγκύρωση με ανοξείδωτο οπλισμό για ασφαλή και άνετη επισκεψιμότητα των λουόμενων.

Κατασκευάσθηκε ράμπα και για ΑμεΑ και κουπαστή από ανοξείδωτο χειρολισθήρα, προκειμένου η ακρογιαλιά να είναι προσπελάσιμη με ασφάλεια από τους λουόμενους.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 99% και ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση προκειμένου να γίνει έλεγχος των τελικών επιμετρήσεων και σύνταξη Α.Π.Ε., για να συμπεριληφθούν οι νέες εργασίες που εκτελέστηκαν.