Ανακοίνωση εργασιών λήψης δεδομένων & επίγειων φωτογραφιών κατά μήκος Δημόσιων δρόμων στη Μεσσηνία

Ανακοίνωση εργασιών λήψης δεδομένων & επίγειων φωτογραφιών κατά μήκος Δημόσιων δρόμων στη Μεσσηνία

Η ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ εταιρεία Γεωπληροφορικής με έδρα την Αθήνα, Ιωνίας 3 Παπάγου ΤΚ 15669, εκ μέρους της Cyclomedia Technology B.V., Ολλανδικής Εταιρείας Γεωπληροφορικής με έδρα στην Ολλανδία, PO Box 2201, 5300 CE Zaltbommel, The Netherlands, ανακοινώνει ότι η Cyclomedia θα πραγματοποιήσει λήψεις μετρήσεων και φωτογραφιών από τον δημόσιο χώρο κατά μήκος δημόσιων δρόμων σε οικισμούς των Δήμων : Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου –Νέστορα και Δυτικής Μάνης της Μεσσηνίας από την 21η/11/2022 έως την 12η/12/2022.

Η Cyclomedia, ειδικεύεται στη μεγάλης κλίμακας συστηματική καταγραφή εικόνων του δημόσιου χώρου. Χρησιμοποιώντας ειδικά εξοπλισμένα οχήματα Eποχούμενης Xαρτογράφησης (Mobile Mapping), η Cyclomedia λαμβάνει 3D μετρήσεις και πανοραμικές φωτογραφίες 360 μοιρών από δημόσιους δρόμους. Οι φωτογραφίες ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή πινακίδες κυκλοφορίας τροχοφόρων, για τα οποία ισχύει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η Cyclomedia κάνει λήψεις φωτογραφιών από το δημόσιο δρόμο για την λεπτομερή αποτύπωση του περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου και έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται δυνητικά, ορατά προσωπικά δεδομένα σε φωτογραφίες σε επίπεδο δρόμου σύμφωνα με το άρθρο 6.1 εδάφιο στ του Κανονισμού GDPR. Αυτό το έννομο συμφέρον περιλαμβάνει την ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το συνακόλουθο συμφέρον να μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες της, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία στο σύνολό της. Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων συνίστανται στην καταγραφή και επεξεργασία φωτογραφιών σε επίπεδο δρόμου σε μια βάση δεδομένων προκειμένου – υπό αυστηρές συνθήκες – να διατεθούν αυτές οι φωτογραφίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Η λήψη των εικόνων που συλλέγει η Cyclomedia παρέχουν την πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του εξωτερικού χώρου και έτσι η υλοποίηση αυτή συμβάλλει στο κοινωνικό ενδιαφέρον για καλύτερη κατανόηση και καταγραφή του ολοένα και πιο περίπλοκου και ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος φυσικού και δομημένου. Προκειμένου να φτάσουμε σε μελλοντικές λύσεις για τρέχοντα θέματα στον τομέα των υποδομών (π.χ. ανάπτυξη δικτύων τηλεπικοινωνιών), της κλιματικής αλλαγής (π.χ. ο όγκος του πρασίνου στις αστικές περιοχές), της κινητικότητας (π.χ. εγκαταστάσεις στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα), της βιωσιμότητας (π.χ. τύπος κτιρίων και χώρων πρασίνου) και ασφάλειας (π.χ. οδοί διαφυγής κατά τη διάρκεια συμβάντων ή συμβάντων), είναι απαραίτητη μια διαφανής, ακριβής και πλήρης λεπτομερής αποτύπωση του εξωτερικού χώρου. Εν ολίγοις, τα συμφέροντα της κοινωνίας στο σύνολό τους επωφελούνται από την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιεί η Cyclomedia.

Στην επεξεργασία που εκτελείται τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνουν θολές προτού η Cyclomedia διαθέσει τις καταγεγραμμένες εικόνες στους πελάτες της. Οι θολές εικόνες θα διατηρηθούν από τη Cyclomedia για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων με τους πελάτες της. Η Cyclomedia έχει διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που θα παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – GDPR και με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, να κάνετε ερωτήσεις, να υποβάλετε αιτήματα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων ή να υποβάλετε ένσταση, επικοινωνήστε με:

Cyclomedia Technology B.V., PO Box 2201, 5300 CE Zaltbommel, The Netherlands ή privacy@cyclomedia.com.

Έχετε το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.cyclomedia.com/en/cyclomedia-and-privacy

Ενδεικτικά δίνονται τα ονόματα των οικισμών.

1/ Δήμου Καλαμάτας

Καλάμι, Ασπρόχωμα, Μαρίνα Καλαμάτας, Ανατολικός Συνοικισμός, Παραλία Αλμυρού, Μικρά Μαντίνεια

2/ Δήμου Μεσσήνης

Μηλίτσα, Αδριανή, Λογγά, Αγ. Ανδρέας, Κόκκινο, Αγκάνιο, Κοκόρρευμα, Χράνοι, Αχλαδοχώρι, Καλαμάκι, Πεταλίδι, Καλοχώρι, Στραβολεμαίικα, Χατζής, Πετρίτσι, Δάρας, Δάφνη, Βελίκα, Δρακονέρι, Νεοχώρι, Λυκοτράφος, Λευκοχώρα, Μυρτοποταμιά, Αγ. Κων/νος, Μυλωνάς

3/ Δήμου Πύλου-Νέστορα

Κουκουνάρα, Πύλα, Μπαλοδιμαίικα, Χανδρίνης, Μεσοπόταμος, Αμπελόκηποι, Φοινικούντα, Ανεμόμυλος, Χουνάκια, Λαχανάδα, Λούτσα, Εξοχικό, Ζιζάνιο, Καπλάνι, Τάμεια, Ακριτοχώρι, Χωματερό, Φαλάνθη, Χαροκόπιο, Χρυσοκελλαριά, Λιβαδάκια, Βασιλίτσι, Φανερωμένη, Αγ. Γεώργιος, Κορώνη, Αγ. Τριάδα

4/ Δήμου Δυτικής Μάνης

Αρχοντικό, Παλαιοχώρα, Ακρογιάλι Παραλία, Σάντοβα, Κάμπος, Πλάτωμα, Προσήλιο, Κάμπος, Καρδαμύλη, Καλαμίτσι, Πύργος, Αγ. Νικόλαος, Αγ. Δημήτριος

ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ

Τηλ. 210 6546060, email info@fotopo.gr,  www.fotopo.gr