Ανάπλαση πλατείας Πεδινού Τσερίων

Ανάπλαση πλατείας  Πεδινού Τσερίων

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των έργων που υλοποιούνται στο Δήμο Δυτικής Μάνης, ο δήμαρχος Δ. Γιαννημάρας επισκέφθηκε το έργο ανάπλασης της πλατείας του οικισμού Πεδινού της Κοινότητας Τσερίων.

Το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και οι κάτοικοι ευχαρίστησαν το δήμαρχο για το ενδιαφέρον του Δήμου να ολοκληρωθεί σύντομα και να μην υπάρξουν προβλήματα στην εκεί παραμονή τους.