«Μπόρα είναι μαθές η ζωή. Θα περάσει!»

«Μπόρα είναι μαθές η ζωή. Θα περάσει!»

Νίκος Καζαντζάκης (1883 – 1957, Έλληνας συγγραφέας)