Δημοπρατείται η ηλεκτρολογική μελέτη για το Κάστρο της Καλαμάτας

Δημοπρατείται η ηλεκτρολογική μελέτη  για το Κάστρο της Καλαμάτας

Η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την ηλεκτρολογική μελέτη που αφορά στο Κάστρο της Καλαμάτας, εγκρίθηκε από το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού.

Η εργασία θα γίνει με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Τα τεύχη που θα συνταχθούν θα περιλαμβάνουν:

-Τεχνική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου

-Τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης του έργου

-Αναλυτικό τιμολόγιο (ανάλυση τιμών)

-Προϋπολογισμό μελέτης

Το έργο θα πρέπει να έχει εκτελεσθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022.