Εγκρίσεις από Υπ.Πο. για αρχαιολογικές εργασίες σε δύο μεγάλα οδικά έργα της Μεσσηνίας

Εγκρίσεις από Υπ.Πο. για αρχαιολογικές εργασίες σε δύο μεγάλα οδικά έργα της Μεσσηνίας

Εγκρίσεις για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών σε δύο σημαντικά οδικά έργα της Μεσσηνίας δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Το πρώτο έργο αφορά στη «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος -Μεθώνη, τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι / Οδοφωτισμός ισόπεδων κόμβων τμημάτων Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και Γαργαλιάνοι – Ρωμάνος» και το δεύτερο την «Ολοκλήρωση βελτίωσης της 38ης Επαρχιακής Οδού Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο έως την 9η Εθνική Οδό όρια Ν. Ηλείας – Καλό Νερό – Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη».

Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι
Σχετικά με το πρώτο έργο, για το τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι /Οδοφωτισμός ισόπεδων κόμβων τμημάτων Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και Γαργαλιάνοι – Ρωμανός», οι εργασίες που θα εκτελεσθούν:

-Αποψιλώσεις, καθαρισμοί, αφαίρεση επιφανειακών επιχώσεων, διενέργεια επιφανειακής έρευνας και πραγματοποίηση διερευνητικών τομών και σωστικής ανασκαφικής έρευνας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου

-Παρακολούθηση όλων των χωματουργικών/εκσκαφικών εργασιών σε όλη την έκταση του έργου και όλων των συνοδών εργασιών

-Τοπογραφική, σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου και των ευρημάτων αυτών

-Συντήρηση κινητών και ακίνητων ευρημάτων, εργαστηριακές αναλύσεις και λοιπές εργασίες προστασίας, μεταφοράς, φύλαξης και αποθήκευσης των ευρημάτων

– Αρχαιολογική/επιστημονική τεκμηρίωση/ δημοσίευση των ευρημάτων.

-Οι αρχαιολογικές εργασίες θα εξελίσσονται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου.Για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών έχει εγκριθεί η πρόσληψη ενός  αρχαιολόγου, ενός διοικητικού και δύο εργατοτεχνιτών.

Για το συγκεκριμένο έργο το υπουργείο έχει δεσμεύσει πίστωση 200.000 ευρώ και η διάρκεια που έχει ορισθεί είναι από 15 Νοεμβρίου έως 14 Μαΐου.

Προς Πύλο
Για το δεύτερο έργο, που αφορά στην ολοκλήρωση βελτίωσης της 38ης Επαρχιακής Οδού Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο έως την 9η Εθνική Οδό όρια Ν. Ηλείας – Καλό Νερό – Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη, οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν:

-Εποπτεία/παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής του έργου που θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση αυτών και ιδίως των προκαταρκτικών αποψιλώσεων, των εκσκαφικών και λοιπών εργασιών, καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση των παραπάνω

-Ανασκαφικές εργασίες που περιλαμβάνουν αποψιλώσεις, καθαρισμούς, διερευνητικές τομές, αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων και διενέργεια σωστικών ανασκαφών εφόσον αποκαλυφθούν αρχαία κατάλοιπα.

Για την υλοποίηση αυτού του έργου θα προσληφθούν ένας αρχαιολόγος κι ένας  εργατοτεχνίτης.

Το ποσό που θα διατεθεί από το υπουργείο είναι 60.000 ευρώ και η διάρκεια που έχει ορισθεί είναι από 1η Νοεμβρίου έως και 23 Φεβρουαρίου 2023.

Της Βίκυς Βετουλάκη