Εγκρίθηκε η προμελέτη για τη διαμόρφωση της εισόδου της Αρχαίας Μεσσήνης

Εγκρίθηκε η προμελέτη για τη διαμόρφωση της εισόδου της Αρχαίας Μεσσήνης

Η προμελέτη για τη διαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης και την κατασκευή κτηρίου πωλητηρίου/εξυπηρέτησης αναγκών του αρχαιολογικού χώρου εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, με απόφαση του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων.

Για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Έργα

Σύμφωνα με την απόφαση, η έγκριση χορηγείται –μεταξύ άλλων – με τους ακόλουθους όρους:

-Να αποτυπωθεί στο τοπογραφικό διάγραμμα η σχέση των προτεινόμενων κτηρίων με τον αρχαιολογικό χώρο και τα μνημεία αυτού, καθώς και οι διαδρομές περιήγησης των επισκεπτών, υπάρχουσες και προβλεπόμενες, σύμφωνα με το Master Plan που έχει εγκριθεί

-Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής να επανεξεταστούν τα μεγέθη των κτηρίων της βόρειας και της νότιας εισόδου, υπό το πρίσμα των απαραίτητων λειτουργιών που αυτά εξυπηρετούν, και να χωροθετηθούν οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την είσοδο και την έξοδο των επισκεπτών με απλό ή ηλεκτρονικό εισιτήριο. Επιπλέον, να επανεξεταστεί το μέγεθος και η μορφολογία των προβόλων του προτεινόμενου κτηρίου της βόρειας εισόδου

-Να προβλεφθεί στο χώρο του εκδοτηρίου του προτεινόμενου κτηρίου της βόρειας εισόδου θυρίδα εξυπηρέτησης ΑμεΑ, καθώς και η διαρρύθμιση του εξοπλισμού του χώρου υγιεινής ΑμεΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές

-Αντίστοιχα, στο κτήριο φυλακίου της νότιας εισόδου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κτηριοδομικού κανονισμού ως προς το μέγεθος του χώρου γραφείων

-Να προβλεφθεί χώρος στέγασης σημείου φόρτισης για το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο του χώρου

-Να προβλεφθεί εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας

-Να εξεταστεί η δυνατότητα ενεργειακής αυτονόμησης των κτηρίων μέσω τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πάνελ, είτε επί του δώματος είτε σε κατάλληλη κατά το δυνατόν αφανή θέση στον περιβάλλοντα χώρο.

Β.Β.