Εγκρίθηκε μεγάλη κάθετη μονάδα φαρμακευτικής κάνναβης στη «Μακαρία» του Δήμου Μεσσήνης

Εγκρίθηκε μεγάλη κάθετη μονάδα φαρμακευτικής κάνναβης στη «Μακαρία» του Δήμου Μεσσήνης

Θα δημιουργηθούν θερμοκήπια 23 στρεμμάτων

Την έγκρισή τους για τη δημιουργία μεγάλης κάθετης μονάδας καλλιέργειας, επεξεργασίας, μεταποίησης και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης σε έκταση 60 στρεμμάτων στη θέση «Μακαρία» του Δήμου Μεσσήνης, έδωσαν τα υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση και την πρώτη στη Μεσσηνία για φαρμακευτική κάνναβη, η οποία μάλιστα έχει ήδη πάρει θετική γνωμοδότηση από τον ΕΟΦ.

Μέχρι τώρα έγιναν προσπάθειες για βιομηχανική κάνναβη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε πάρα πολύ καλά ως προς την παραγωγή, αλλά το εγχείρημα δεν προχώρησε, καθώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη διάθεσή της και την ένταξή της στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Σε 60 στρέμματα

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση χορηγείται ενιαία έγκριση εγκατάστασης διάρκειας 5 ετών στην εταιρεία με την επωνυμία «Φαραί Καλλιέργειες και Φαρμακευτικά Προϊόντα Α.Ε.» με τους δ.τ. «PHARE FARMS» και «PHARE PHARMACEUTICALS» εντός ενιαίας έκτασης 59,90799 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Μακαρία» του Δήμου Μεσσήνης.

Την απόφαση υπογράφουν οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του υπουργείου Υγείας και της Διεύθυνσης Γεωργίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην κοινή απόφαση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

-Η θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ότι: «…δεν έχει αντίρρηση για την έγκριση του έργου ως προς τη θέση του αγροτεμαχίου… καθώς δε χωροθετείται εντός κηρυγμένου ή εντοπισμένου αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου αρμοδιότητάς μας σύμφωνα με τις συντεταγμένες του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος».

-Η άποψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, σύμφωνα με την οποία «…δεν απαιτείται να γνωμοδοτήσει διότι το γεωτεμάχιο βρίσκεται εντός Αναδασμού και εντός ΓΠΣ Μεσσήνης σε περιοχή Ειδικής Προστασίας Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.)».

-Η βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ότι «… λαμβάνοντας υπόψη το τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού, το αρχείο της υπηρεσίας και την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, σε απόσταση μικρότερη των 600 μέτρων από το γήπεδο της εγκατάστασης δεν υφίσταται αδειοδοτημένη κτηνοτροφική εγκατάσταση»

-Τη θετική γνωμοδότηση της 120 Πτέρυγας Εκπαιδεύσεως Αέρος, στην οποία αναφέρεται ότι «…δεν έχουμε αντίρρηση για την ανέγερση μονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης… Αναφορικά με το επιτρεπόμενο ύψος, σας γνωρίζουμε ότι σε οποιοδήποτε σημείο/θέση κάτοψης της οικοδομής/κατασκευής (είτε κατά την περίμετρο, είτε στο εσωτερικό αυτής) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 14 μέτρα από την αντίστοιχη στάθμη του φυσικού εδάφους…».

Θετική γνωμοδότηση ΕΟΦ

Επίσης, περιλαμβάνονται αποφάσεις για τον καθορισμό περιορισμών στους όρους δόμησης, για το ότι η περιοχή δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις του κυρωμένου δασικού χάρτη της περιοχής, αλλά και για τη θετική γνωμοδότηση του ΕΟΦ, η οποία εκδόθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Η δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι η καλλιέργεια, η επεξεργασία, η μεταποίηση και η παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον ΕΟΦ άδειας δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ3 (γ) 52588/13.8.2018 (ΦΕΚ Β’ 2840) υπουργική απόφαση και εφόσον πληρούνται οι τασσόμενες από την ανωτέρω υπουργική απόφαση προϋποθέσεις και σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 96926/19-09-2022 (υπό στοιχεία ΓΓΒ 92934/1105/28-09-2022) θετική γνωμοδότηση του ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η καλλιεργούμενη έκταση θα είναι θερμοκήπια εμβαδού 22.963 τ.μ., ενώ οι στεγασμένοι χώροι θα καταλαμβάνουν 7.386 τ.μ.

Της Βίκυς Βετουλάκη