Έργα βελτίωσης ασφάλειας στο Κορώνη- Βασιλίτσι

Έργα βελτίωσης ασφάλειας  στο Κορώνη- Βασιλίτσι

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου στην προχθεσινή της συνεδρίαση.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ενέκρινε:

-Τη σύναψη δύο προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και α) του Δήμου Ευρώτα για το προϋπολογισμού 200.000 ευρώ έργο συντήρησης της οδού Κροκεές – Λάγιο και β) του Δήμου Κορινθίων και της Μητρόπολης Κορίνθου για την υλοποίηση έργων υποδομής στο ναΰδριο της Θεοτόκου Αθικίων, προϋπολογισμού 36.000 ευρώ

-Τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 1.814.516,13 ευρώ έργο κατασκευής κόμβων στη συμβολή παράδρομων, δυτικά και ανατολικά του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, με την οδό Ναυπλίου

-Τη διενέργεια δημοπρασίας με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης, προεκτιμώμενης αξίας 154.909,54 ευρώ, για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

Εκτός ημερήσιας διάταξης ενέκρινε το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργο αποκατάστασης υποδομών και βελτίωσης ασφάλειας στην 13η επαρχιακή οδό, στο τμήμα Κορώνη – Βασιλίτσι στη Μεσσηνία.

Εκτός ημερησίας επίσης, συζήτησε και ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης για την προστασία του αντλιοστασίου του Ταμιευτήρα Τάκας από διάρρηξη, κλοπή και κάθε είδους βανδαλισμό, διότι σε συνδυασμό με το υπάρχον σύστημα συναγερμού και παρακολούθησης είναι απαραίτητη η υποστήριξη και με κέντρο λήψης σημάτων, καθώς και η διενέργεια 5 καθημερινών περιπόλων φύλαξης σε όλο το εύρος των έργων του ταμιευτήρα, για χρονικό διάστημα 10 μηνών.