Κατακυρώθηκε ανάδοχος για το ψηφιακό έργο της «Αρχαίας και Βυζαντινής Μεσσηνίας»

Κατακυρώθηκε ανάδοχος για το ψηφιακό έργο της «Αρχαίας και Βυζαντινής Μεσσηνίας»

Εγκρίθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Περιήγηση στο Πολιτιστικό Απόθεμα της Αρχαίας και Βυζαντινής Μεσσηνίας», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

Έπειτα από αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν, μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία «Next Com, υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχών ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «NEXT COM ΑΕ», με έδρα τα Ιωάννινα.

Το έργο
Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τη μειοδότρια εταιρεία είναι 12 μήνες, ενώ αντικείμενο του έργου:

-Η εφαρμογή ψηφιακής αρχαιολογικής, ιστορικής και γεωγραφικής περιήγησης σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία αρμοδιότητας της ΕΦΑ Μεσσηνίας

-Η εφαρμογή για φορητές συσκευές περιήγησης στο αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου

-Τρισδιάστατη σάρωση πέντε μνημείων

-Η ανάπτυξη εφαρμογής βάσης δεδομένων για την ψηφιοποίηση των καταλόγων και των ευρετηρίων της βιβλιοθήκης της ΕΦΑ Μεσσηνίας, αλλά και του αρχείου της Υπηρεσίας

-Η μετάπτωση δεδομένων και ψηφιοποίηση αρχείου

-Η ανάπτυξη εφαρμογής γεωχωρικών δεδομένων για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της ΕΦΑ Μεσσηνίας

-Η ανάπτυξη εφαρμογής εκπαιδευτικού περιεχομένου

-Η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών του αρχαιολογικού μουσείου Μεσσηνίας

-Η φωτογραφική αποτύπωση και βιντεοσκόπηση από αέρος επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Μεσσηνίας

-Η αναβάθμιση του ιστοτόπου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

-Η εκπαίδευση προσωπικού

-Δράσεις δημοσιότητας και προβολής.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Της Βίκυς Βετουλάκη