Μέχρι τέλος του χρόνου δόθηκε παράταση για τα έργα στο δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης

Μέχρι τέλος του χρόνου δόθηκε παράταση  για τα έργα στο δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης

Μέχρι και το Δεκέμβριο, αν δεν δοθεί άλλη παράταση, θα συνεχισθούν τα έργα στον Ταΰγετο για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας-Σπάρτης, προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ.  

Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «Κ.Η. Παπαδόπουλος ΜΕΠΕ» και μέχρι στιγμής έχει εκτελεσθεί το 40%.

Εργασίες
Η εργολαβία περιλαμβάνει τα έργα αποκατάστασης των κατολισθήσεων που έχουν σημειωθεί στην 82η εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης μετά τη θεομηνία που σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2019.

Οι κατολισθήσεις που αντιμετωπίζονται με το έργο εντοπίζονται στις χιλιομετρικές θέσεις 24+450, 26+050 και 26+400 επί της εθνικής οδού, στην περιοχή της Αρτεμισίας.

Στα συγκεκριμένα σημεία προβλέπονται γεωτεχνικά έργα αποκατάστασης των κατολισθήσεων, υδραυλικά έργα, έργα οδοποιίας και έργα σήμανσης – ασφάλισης, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και αφορά στην αποκατάσταση και σταθεροποίηση τεσσάρων κατολισθήσεων στο δρόμο Καλαμάτας-Σπάρτης.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει όλες οι καθαιρέσεις και οι χωματουργικές εργασίες που απαιτούνται. Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση μικροπασσάλων σε δύο θέσεις και η κατασκευή προεντεταμένων αγκυρίων και οπλισμένου επιχώματος σε άλλη μια θέση. Τέλος, έχει ξεκινήσει η κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος και στην τελευταία θέση και η τοποθέτηση γεωπλέγματος.

Καθυστερήσεις
Από την εταιρεία εκτέλεσης του έργου ζητήθηκε παράταση μέχρι τέλος του χρόνου, καθώς, όπως ανέφερε σε υπόμνημά της, η προμήθεια όλων των υλικών καθυστέρησε σημαντικά εξαιτίας της αναταραχής που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Χρειάσθηκε, δε, κάποια υλικά να αντικατασταθούν με άλλα.

Επίσης, λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου ήταν αδύνατη η επιβολή της διακοπής της κυκλοφορίας και η εφαρμογή της παράκαμψης που έχει εγκριθεί, κάτι το οποίο επισημάνθηκε στην εταιρεία τόσο από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς όσο και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή.

Δύο άλλα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπισθούν ήταν ότι κατά την υλοποίηση των έργων αντιστήριξης με μικροπασσάλους διαπιστώθηκε ότι το εύρος εφαρμογής τους θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλάβει το σύνολο της περιοχής που είχε υποστεί βλάβη, ενώ κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των αγκυρίων διαπιστώθηκε η ύπαρξη έντονης υδροφορίας κατά τη διάτρηση.

Τέλος, μεγάλη καθυστέρηση έχει προκύψει και από την ανάγκη μετατόπισης δικτύων, όπως η μετατόπιση δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΗ σε θέσεις όπου προβλέπεται η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και η μετατόπιση δυο ξύλινων ιστών του ΟΤΕ.

Της Βίκυς Βετουλάκη