«Μια αστραπή η ζωή μας… μα προλαβαίνουμε»

«Μια αστραπή η ζωή μας… μα προλαβαίνουμε»

Νίκος Καζαντζάκης (1883 – 1957, Έλληνας συγγραφέας)