Νοσοκομείο Καλαμάτας: Στο 2,71% το ποσοστό συμμετοχής στη σημερινή απεργία

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Στο 2,71% το ποσοστό συμμετοχής στη σημερινή απεργία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου Καλαμάτας συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 09/11/2022 η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Ε.Σ.Ε.Ε. στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΙΑΤΡΙΚΟ15242,63
ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ9411,06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ450102,22
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ18894,79
ΣΥΝΟΛΑ884242,71