Ο κλαίων δήμαρχος

Ο κλαίων δήμαρχος

Μου προκαλεί αλγεινή αίσθηση η εικόνα ενός ανθρώπου που ο λαός τον έταξε στη θέση του ηγέτη, που σημαίνει ότι κυρίως και πρωτίστως οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, και αυτός να κλαψουρίζει με το μονότονο και επιμόνως αυθαίρετο ότι του φταίνε οι προηγούμενοι.

Έχει καταντήσει κακόγουστη παλιά ελληνική ταινία, που το κλάμα έπεφτε σύννεφο και οι θεατές έβγαιναν με μάτια πρησμένα από τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Αλλά οι σημερινοί θεατές στο θέατρο του δημάρχου είναι πλέον υποψιασμένοι, γι’ αυτό και δε συγκινείται κανείς, κυρίως όμως δεν πιστεύει κανείς ό,τι κι αν πει.

Ο κ. δήμαρχος προκλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στους πολίτες, πώς κατάφερε με μηδενικό έργο να δημιουργήσει ένα πρόσθετο χρέος στη ΔΕΥΑΤ πάνω από 1, 5 εκατ. ευρώ, όταν μάλιστα αυτοσυστηνόταν ως ο δήθεν εξυγιαντής της.

Αντί αυτού, εργαλειοποιεί τη Δικαιοσύνη και απειλεί τους πάντες που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και εναντιώνονται στις ιδιαίτερες πρακτικές της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Απειλεί, λοιπόν, «…γνωρίζουμε σε όλους ότι όποιος δε θέλει να δουλέψει και να συνεργαστεί με τη Διοίκηση και Διεύθυνση της ΔΕΥΑΤ, θα παραπέμπεται στα πειθαρχικά όργανα όπως ο ΟΕΥ της ΔΕΥΑΤ ορίζει…»

Ξεκατινιάζεται δημόσια για έναν υπάλληλο που θεωρεί εμπόδιο στους στόχους του, και απειλεί δημόσια για θέματα που, όταν υπάρχουν, λύνονται διοικητικά και άμεσα.

Προς τι, λοιπόν, ο θόρυβος;

Η σημερινή Αρχή οδηγείται στο τέλος της και ειλικρινά έχουν να αποκαλυφθούν πολλά, πάρα πολλά και τότε θα «γελάσει ο κάθε πικραμένος», όπως πολύ εύστοχα λέει ο λαός.

Λέει ο ποιητής ότι «…Αγαπητοί συμπολίτες, βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το πώς λειτουργούσε η ΔΕΥΑΤ. Η προσπάθειά μας είναι διαρκής για να βελτιωθεί η κατάσταση ώστε η ΔΕΥΑΤ να παίξει το ρόλο της σε σωστές βάσεις…», αλλά για να δούμε τις σωστές βάσεις που θεσπίζει η Δημοτική μας Αρχή;

Πριν μόλις ένα μήνα στις 4 Οκτωβρίου σε Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ και στο πρώτο θέμα της συνεδρίασης διαβάζουμε στην διαύγεια : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%A7%CE%A8465%CE%98%CE%A04-27%CE%A5

Επισημαίνονται δε τα κάτωθι προς διευκόλυνση του αναγνώστη:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό 26/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 144/04-10-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Επί ενημέρωσης εργασιών μισθωμένου αποφρακτικού.

Στην Κυπαρισσία σήμερα την 4η του μήνα Οκτωβρίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., για ΤΑΚΤΙΚH συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων, μετά την έγγραφη πρόσκληση, με αριθ. 2959/30-09-2022 του Προέδρου αυτής…

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση….

Η Αναπληρώτρια του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., Δρ. Γεωργουσοπούλου Ιωάννα-Νεκταρία, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από τον Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και το Δ.Σ. να λάβουν απόφαση για τις εργασίες που έχει πραγματοποιήσει μισθωμένο αποφρακτικό σε διάφορες περιοχές του Δήμου και είπε:

«Κύριοι, όπως γνωρίζετε, η υπηρεσία διαθέτει δύο αποφρακτικά τα οποία βρίσκονται προς επισκευή στον κ. Πιτερό στην Τρίπολη με τον οποίο είχαμε σύμβαση για την επισκευή τους. Με την αριθ. 103/08-08-2022 απόφαση του Δ.Σ. είχαμε εγκρίνει τη μίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος λόγω κατεπειγόντων

προβλημάτων στην αποχέτευση. Το μισθωμένο αποφρακτικό από τον εξωτερικό συνεργάτη… εκτέλεσε εργασίες στις εξής περιοχές…

Όλες οι παρεμβάσεις ήταν συνολικής διάρκειας 74 ωρών.

Το αποφρακτικό μισθώνεται με 124 ευρώ την ώρα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Το κόστος μίσθωσης του αποφρακτικού ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 9.176,00 ευρώ.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν για την έγκριση της μίσθωσης του αποφρακτικού από εξωτερικό συνεργάτη… και εντέλλει το Οικονομικό Τμήμα για την εξόφληση των τιμολογίων…».

Με πιο απλά λόγια έχουμε 2 αποφρακτικά, τα οποία είναι πάνω από ένα μήνα και τα δύο στο συνεργείο και παίρνουμε εξωτερικό συνεργάτη και μάλιστα να πληρωθεί με εντέλλεσθε! Ποιον δουλεύετε;

Του Παναγιώτη Κατσίβελα
τέως δημάρχου Τριφυλίας