«Οι μεγαλύτεροι εγωιστές κερδίζουν τη μεγαλύτερη αφοσίωση»

«Οι μεγαλύτεροι εγωιστές κερδίζουν τη μεγαλύτερη αφοσίωση»

Μωρίς Σαπλάν (1906 – 1992, Γάλλος γνωμικογράφος & δημοσιογράφος)