Παρατάσεις ολοκλήρωσης για έργα της Μεσσηνίας μέχρι τέλος του χρόνου

Παρατάσεις ολοκλήρωσης  για έργα της Μεσσηνίας μέχρι τέλος του χρόνου

Την παράταση ολοκλήρωσης σε τέσσερα έργα της Μεσσηνίας έως τέλος του χρόνου ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα δύο αφορούν οδικά έργα, το άλλο αντιπλημμυρικά και το τέταρτο αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου σε μοναστήρι.

Αντιπλημμυρικά

Το πρώτο έργο αφορά αντιπλημμυρικά σε διάφορα σημεία του νομού, προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, με ανάδοχο την εργολάβο Αικατερίνη Σηφάκη. Τα αντιπλημμυρικά έργα της συγκεκριμένης εργολαβίας έχουν εκτελεσθεί σε ποσοστό 80% και η παράταση εγκρίθηκε, διότι απομένουν οι εργασίες ανακατασκευής της γέφυρας στην περιοχή της Ελαίας στο Δήμο Τριφυλίας.

Με την εν λόγω εργολαβία προβλέπονταν επεμβάσεις κατασκευής τεχνικών έργων, καθώς και καθαρισμοί σε ρέματα της Μεσσηνίας, που έχουν αναφέρει στις τεχνικές υπηρεσίες με αιτήσεις τους πολίτες και φορείς, όπως Δήμοι, τοπικοί πρόεδροι κ.ά.

Σε ό,τι αφορά τη γέφυρα στην Ελαία, προβλέπεται καθαίρεση της υπάρχουσας στενής γέφυρας και κατασκευή στην ιδία θέση μεγαλυτέρου ανοίγματος, άλλης κιβωτοειδούς γέφυρας.

Άλλα τρία έργα

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου δόθηκε και στο έργο «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών 82ης Ε.Ο. (Τμήμα Ριζόμυλος-Πύλος)», προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Από αυτό έχει εκτελεσθεί περίπου το 95% του συμβατικού αντικειμένου

Το επόμενο έργο που πήρε παράταση είναι η «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Αγίου Νικήτα στου Σελλά του Δήμου Τριφυλίας», προϋπολογισμού 245.000 ευρώ και ανάδοχο την εταιρεία Τσερπές-Κωτσάκης-Παπαδέας Ο.Ε. Έχει, δε, εκτελεσθεί περίπου το 98% του συμβατικού αντικειμένου.

Το τέταρτο έργο στο οποίο χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωσή του είναι η «Συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση ασφάλειας της 8ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ραυτόπουλο- Κυπαρισσία) και της 15ης επ. οδού (τμήμα Φιλιατρά -Μαραθούπολη)», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, με ανάδοχο τον εργολάβο Ιωάννη Αργυράκη.

Το έργο έχει εκτελεστεί κατά το 95% περίπου του συμβατικού αντικειμένου.

Της Βίκυς Βετουλάκη